Post Thumbnail
January 23, 2018

Invigningsvecka på Älvrummet!

I november flyttade Älvrummet till Lindholmen efter elva år på andra sidan älven. Den 29 januari till 3 februari firas flytten med invigning och en vecka fylld av intressanta programpunkter.

Efter en tid av flytt, ombyggnad och helgdagar kör Älvrummet igång det nya året med en fullspäckad invigningsvecka. Vad sägs om:

 • Upplev linbanan genom VR-glasögon
 • Föreläsning med Hanna Olvenmark, Portionen under tian
 • Fråga experter om Älvstaden
 • Fråga expert om Hisingbron

Och mycket mer! Här kan du läsa hela programmet – hoppas vi ses där.

Läs mer
Post Thumbnail
November 17, 2017

Älvrummet har flyttat till Lindholmen

Efter nio år har Älvrummet flyttat till andra sidan älven och ligger nu mitt i Älvstaden på Lindholmen. Kom förbi och kika på modellen över Älvstaden!

Älvrummet öppnade 2008 och har successivt blivit en självklar plats för information om den pågående stadsutvecklingen, med fokus på älvsträndernas utveckling. Det har tidigare legat vid Kanaltorget bredvid GöteborgsOperan och Lilla Bommen. Men eftersom bygglovet för den placeringen löper ut vid årsskiftet har Älvrummet temporärt flyttat till Lindholmen Science Park.

Efter en tid av flytt och renovering öppnade Älvrummet den 13 november och är nu återigen redo att ta emot besökare på den nya adressen Lindholmspiren 3-5, där modellen över Älvstaden är på plats tillsammans med en ny, digital utställning.

Älvrummets nya lokal ligger mitt i Älvstaden i Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område. Området kännetecknas av en kreativ miljö där över 20 000 personer studerar, arbetar, forskar eller bor, en siffra som ständigt ökar. Som besökare på Älvrummet är det enkelt att ta sig till Lindholmen med färja, cykel, buss eller bil. Till exempel tar det bara sex minuter med färja från Stenpiren och åtta minuter med buss från Centralstationen.

Vill du läsa mer om Älvrummet och vilka aktiviteter som pågår? Klicka här.

Läs mer
Post Thumbnail
October 30, 2017

Internationell inspiration för ungdomsbostäder

Vid Lindholmshamnen i Göteborg planerar Riksbyggen för 250 ungdomslägenheter i en kooperativ hyresrättsförening, något som inte prövats i Sverige tidigare. Riksbyggen har nu studerat hur liknande koncept används runt om i Europa.

Under en utbildning i Tyskland fick Riksbyggen chansen att ingå i ett större internationellt utbyte mellan unga tjänstemän som verkar inom bostadssektorn med särskilt fokus på bostadslösningar för utsatta samhällsgrupper. Temat på utbildningen låg på nutida utmaningar för Europa med en åldrande befolkning, ökade energieffektiviserings krav, allt kvickare digitalisering samt ökade socioekonomiska klyftor.

Utbildningen bedrevs på ett interaktivt sätt där akademisk kunskap varvades med erfarenhetsbaserad kunskapsspridning. Från Riksbyggen deltog projektledaren Pierre Strömbäck som till vardags arbetar med att utveckla ett nytt bostadskoncept med kooperativa hyresbostäder för unga vuxna med begränsad ekonomi vid Lindholmshamnen i Göteborg.

Riksbyggen i Göteborg planerar för 250 kooperativa hyresbostäder i det nya projektet. Det blir ett nytt kvarter med ytsmarta lägenheter i storlek från cirka 25 kvadratmeter till 120 kvadratmeter, 1 till 6 rum och kök. Bostäderna i Lindholmshamnen byggs för personer som är mellan 18 och 30 år. Bostäderna ska upplåtas med kooperativa hyresrätt med låga insatser, som gör att lägenheterna kan efterfrågas av unga vuxna med begränsad ekonomi. På så sätt kan även dessa unga ta ett första steg in på bostadsmarknaden.

– På utbildningen fick jag möjligheten att träffa branschkollegor från Spanien, Frankrike, Italien, Holland, England, Tyskland, Litauen och Finland för att lära mig mer om hur de jobbar med att skapa bostäder för samhällsgrupper som har svårt att få tag på en bostad, berättar Pierre Strömbäck.

Under en veckas tid deltog Pierre Strömbäck på utbildningen för ”Young professionals” i Bochum, Tyskland. Utbildningen arrangerades av EBZ (European Education Centre for the Housing and Real Estate Sector) i samarbete med EFL (European Federation for Living) och Housing Europe (European Federation of Public, Cooperative and Social Housing).

– På många håll i Europa finns liknande problem som i Sverige med för låg rörlighet och svårighet för många grupper att komma in på bostadsmarknaden. I Spanien provar man till exempel att kombinera bostäder för unga med bostäder för äldre. Det ger fler bostäder till unga och ökad social trygghet för de äldre. Detta är bara ett exempel på innovativa lösningar som jag kom i kontakt med under utbildningen, säger Pierre Strömbäck.

– Det ligger helt i linje med Riksbyggens roll som långsiktig samhällsutvecklare att våga prova nya modeller för att ta fram bostäder som sänker tröskeln för unga personer att komma in på bostadsmarknaden. Det är också viktigt att bredda våra medarbetares kompetens vilket utbildningen som vår projektledare Pierre deltog i är ett bra exempel på, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Göteborg.

Läs mer
Post Thumbnail
May 4, 2017

Dialogarbete om bostäder för unga

När det byggs nytt på perfekta lägen i attraktiva stadsdelar brukar det inte innebära att unga vuxna i jakt på bostad har så stor chans. Det har en tendens att bli för dyrt. Så kommer det inte vara i Lindholmshamnen. Riksbyggen, som planerar att bygga kooperativa hyresrätter i området, genomför nu ett dialogarbete med unga som har möjlighet att vara med och påverka utformningen av det nya kvarteret.

– Det finns många målgrupper som har det besvärligt på bostadsmarknaden, just unga vuxna är en grupp som har det särskilt svårt att skaffa sig bostad. Många unga är enbart hänvisade till traditionella hyresrätter, men saknar den långa kötid som många gånger krävs. Vi på Riksbyggen vill komma igång på allvar med att underlätta och skapa attraktiva lägenheter för unga vuxna, säger Anders Radne, sälj- och marknadsansvarig Göteborg, Riksbyggen Bostad Väst.

En kooperativ hyresrätt kan enklast beskrivas som en mellanform mellan bostadsrätt och hyresrätt. Man har nästan lika stort inflytande över boendet som i en bostadsrätt och man blir medlem i en ekonomisk förening. Men den ekonomiska insatsen är relativt låg och är inget som stiger i värde.

Riksbyggen genomför projektet med kooperativa hyresrätter i samverkan med Älvstranden Utveckling.

– Älvstaden ska motverka segregationen i Göteborg och för att lyckas med det krävs bland annat nya bostäder med olika upplåtelseformer. Det behövs modiga byggherrar som Riksbyggen som vågar prova nya former som kooperativa hyresrätter för unga och det är fantastiskt bra att målgruppen får vara med redan från början och utforma framtidens boende. Detta är ett bra exempel på när möjlighet ges för stadens invånare att vara delaktiga i hur Älvstaden används och utvecklas, säger Evelina Johansson, processledare på Älvstranden Utveckling.

Första dialogträffen hölls i början av april och arbetet kommer att fortsätta vid ytterligare fyra tillfällen, där nästa gång är redan den 8 maj. Då kommer det att finnas arkitekter, projektledare och experter inom olika områden på plats.

 

Läs mer
Post Thumbnail
March 16, 2017

Intervju med Pierre Strömbäck, projektledare Riksbyggen

Riksbyggen lanserar kooperativ hyresrätt som ska ge fler unga chans till förstahandskontrakt i kvarteret Lindholmshamnen. Vi tog en pratstund med Pierre Strömbäck som är projektledare från Riksbyggen, ny aktör i konsortiet.

Ni har precis köpt byggrätten till 250 nya lägenheter i ett av kvarteren i Lindholmshamnen. Berätta mer vad ni planerar att bygga.

– Med förvärvet av denna byggrätt vill Riksbyggen bidra till att bygga bostäder för unga vuxna som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Ett förstahandskontrakt till en hyresrätt är väldigt svårt att få tag på i Göteborg idag och alla har inte råd med de dyra bostadsrätterna som läggs ut till försäljning. Riksbyggens idé är att pröva en annan upplåtelseform som kallas kooperativ hyresrätt.

 

Kooperativ hyresrätt är ett relativt okänt begrepp, kan du förklara det lite mer?

– Det finns aktörer på marknaden som har jobbat med kooperativa hyresrätter väldigt länge. Riksbyggen är en av dem. Men när det gäller kooperativa hyresrätter för unga vuxna är vi faktiskt först i Sverige med att testa den här typen av boendekoncept. Kooperativ hyresrätt kan enklast beskrivas som ett mellanting mellan bostadsrätt och hyresrätt. Den som flyttar in får betala en insats precis som vid köp av en bostadsrätt, men insatsen är betydligt lägre. När insatsen är betald blir man medlem i en kooperativ hyresrättsförening. Fastigheten ägs av föreningen som i sin tur hyr ut bostäderna till sina medlemmar. En medlemsvald styrelse driver föreningen, precis som i en bostadsrättsförening. På så vis är den kooperativa hyresrättsformen mer demokratisk än en vanlig hyresrätt. Utöver insatsen betalar även den boende en månadshyra likt en vanlig hyresrätt.

 

Hur stora blir lägenheterna och vad kommer de att kosta ungefär?

– Lägenheterna kommer att variera i storlek. De kommer att bestå av 1–3 rum och kök och vara 25–65 kvadratmeter stora. Vad insatserna kommer att landa på är väldigt svårt att säga i dagsläget eftersom priserna är så beroende av ränteläget och marknadspriserna på byggkostnader. Vår kalkyl är dock att insatserna bör landa kring 200 000–300 000 kronor för en lägenhet på 35 kvm.

 

Är det bestämt hur lägenheterna kommer att se ut? 

– Planlösningarna är inte ritade ännu. Tillsammans med arkitekten studerar vi volymerna i byggrätten för att ta fram möjliga hustyper och lägenhetsfördelningar. Innan vi börjar rita på planlösningarna kommer vi att genomföra en mängd samtal och dialogworkshops med en referensgrupp som består av personer ur målgruppen. Med detta hoppas vi få mer kunskap om hur de unga vuxna önskar bo i framtiden, vilka behov de har och vilka kvalitéer som de föredrar i nära anslutning till bostaden.  Den första utav dessa fem dialogmöten kommer äga rum redan under början av april. Intresset för att delta har varit enormt stort och vi har valt ut 50 personer som kommer delta. Det kommer bli mycket intressant att höra och ta del av vad denna målgrupp gillar och inte gillar.

 

Kommer det bli annan verksamhet i husen också förutom bostäder?

– I köpet av fastigheten ingår ett parkeringsgarage och lokaler för kommersiellt bruk. För att skapa en boendemiljö som känns trivsam kommer vi arbeta för att verksamheterna i lokalerna ska bidra med service som kompletterar stadsdelen. Vi strävar helt enkelt efter att bygga levande bottenvåningar som tillför kvalitéer till området. Önskemål kring detta hoppas vi förstås även få fram under dialogarbetet.    

 

Vad tycker du är det bästa med läget här i Lindholmshamnen?

– Det bästa är det citynära läget vid vattnet och att det samtidigt är mitt i epicentret av utvecklingen mot framtidens Göteborg. Bara för att nämna några exempel så är det här förarlösa bilar utvecklas, den nya linbanan över älven kommer att landa i närheten och Karlatornet planeras att byggas strax intill. Sedan har ju platsen en väldigt spännande historia också.

 

Hur anmäler jag mitt intresse för bostad?

– Vad vi vet idag så kommer fördelningen av lägenheterna hanteras genom Boplats. Vanligtvis har vi en projekthemsida där kunderna kan anmäla sitt intresse av att köpa en bostadsrätt men eftersom detta är ett nytt bostadskoncept för oss på Riksbyggen så är inte alla detaljer på plats ännu. Vi kommer förstås att gå ut med mer information längre fram.

 

Läs mer
Post Thumbnail
February 15, 2017

Riksbyggen förvärvar byggrätt för ny ungdomssatsning i Lindholmshamnen

Riksbyggen har förvärvat byggrätt för 250 lägenheter i Lindholmshamnen i Göteborg av Älvstranden Utveckling AB, avsedda för kooperativa hyresrätter för unga vuxna mellan 18-30 år.

Kooperativ hyresrätt kan beskrivas som en blandform mellan hyresrätt och bostadsrätt. Stort inflytande över det egna boendet och gemensamt ansvar för fastigheten men till en betydligt lägre insats än för en vanlig bostadsrätt, ungefär så kan man sammanfatta hur en kooperativ hyresrättsförening fungerar. Många unga har idag svårt att komma in på bostadsmarknaden och är ofta hänvisade till dyra andrahandskontrakt med osäkra villkor.

– Enligt Vision Älvstaden ska vi arbeta för att skapa en stad för alla. Genom att möjliggöra den kooperativa hyresformen kan vi bidra till att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseform och storlek. Lindholmshamnen blir på så sätt en testarena för en intressant och relativt oprövad boendeform, säger Mattias Jonsson (S), styrelseordförande i Älvstranden Utveckling.

– Riksbyggen vill driva på utvecklingen och pröva nya former som hjälper unga personer att hitta en bostad. Vi är mycket glada över att Älvstranden Utveckling har nappat på idén om att tillföra ungdomsbostäder i ett attraktivt läge och med ett nytt upplägg, säger Mikael Ahlén marknadsområdeschef på Riksbyggen i Göteborg.

I ett perfekt läge i en attraktiv stadsdel och med närhet till utbildning, arbete och rekreation planerar Riksbyggen nu 250 lägenheter i ett helt nytt kvarter. De ytsmarta lägenheterna varierar i storlek från ca 25 kvm till 65 kvm, 1 till 3 rum och kök.

Att bo i kooperativ hyresrätt ger ett stort inflytande över boendet men där den ekonomiska insatsen är lägre jämfört med en bostadsrätt. Den största skillnaden ligger i att den boende inte hyr av ett bostadsbolag, istället ägs fastigheten av en kooperativ förening, med de boende som medlemmar. Den boende betalar en insats i samband med inflyttning och sedan en månadsavgift som motsvarar hyra för vanlig hyresrätt. Till skillnad från en bostadsrätt kan nyttjanderätten inte köpas eller säljas till marknadspris, istället får den boende tillbaka insatsen vid flytt. Den kooperativa hyresrättsföreningen styrs demokratiskt av medlemmarna som väljer sin egen styrelse och beslutar kring förvaltning och underhåll av fastigheten.

Lägenheterna vid Lindholmshamnen fördelas till personer registrerade hos BoPlats Göteborg. Vid tidpunkten för fördelning ska intressenterna vara mellan 18 och 30 år. Eftersom att det handlar om att utveckla ett nytt koncept kommer ett dialogarbete med ungdomar och unga vuxna att startas.

Bygget av de 250 lägenheterna beräknas kunna starta 2019 och inflyttningen är planerad till 2021.

Målet för Lindholmshamnen är att bli ett modernt, citynära och hållbart bostadsområde. De nya kvarteren är belägna på Lindholmen och är en del av Älvstaden, vars vision är att skapa en inkluderande, grön och dynamisk stad – öppen för världen.

Post Thumbnail
October 6, 2016

Första spadtaget i Lindholmshamnen – nu är mer än 600 lägenheter på gång

En milstolpe i nya Lindholmshamnen! Över 350 gäster deltog vid första spadtaget i det blivande bostadsområdet på Lindholmen.

Nya stadsdelen Lindholmshamnen kommer att erbjuda ett modernt, citynära och hållbart boende. Området får nu ett kraftigt tillskott av bostäder, när bygget av 600 lägenheter sätts igång. Dessutom byggs det en restaurang, förskola, lekparken Science Play och mot hamnbassängen planeras ett torg med brygga där stad kan möta älv.

Många har sett fram emot bygget och nu är det äntligen igång! Den 29 september bjöd Skanska, Peab, HSB och Älvstranden Utveckling in till ett första spadtag i området. Aktörerna planterade tillsammans ett körsbärsträd, en härlig symbol för nya gröna Lindholmshamnen. Trädet kommer framöver att planteras i något av områdets grönområden.

Över 350 gäster minglade, åt vegetariska snittar och tog del av planerna på den nya stadsdelen som växer fram. Aktörerna beskrev de gemensamma ambitionerna för att skapa en inkluderande, grön och dynamisk del av staden. Ett tryggt område med levande blandstad som pulserar även efter kontorstid. Dessutom blir den spännande arkitekturen ett fräscht inslag i området med sedumtak, femgradig lutning på husen och fasader i shingelteknik.

Tack alla ni som var med!

Läs mer
June 22, 2016

Snart startar byggandet

Nu har de förberedande arbetena påbörjats inför byggnationen av de nya bostadskvarteren i Lindholmshamnen. Under byggtiden kommer det att innebära en del stök i området och vissa förändringar av nuvarande parkeringsplatser.

Vi förstår att parkeringssituationen kan upplevas besvärlig. Älvstranden Utveckling arbetar med att på lång sikt få fram en hållbar mobilitetsstrategi för området där parkeringarna är en del. Arbetet sker tillsammans med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad: Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och P-bolaget.

Under tiden som området byggs ut kommer markytor som varit eller är parkeringsplatser successivt att försvinna. Det innebär att antalet parkeringsplatser totalt kommer att minska i framtiden och att vi då måste jobba med mobilitet i sin helhet.

kartskiss_webb

Parkering i området just nu (Se kartan ovan.)

 • P-platserna väster om Götaverksgatan har upphört helt sedan den 7 juni. (A)
 • Fr o m 13 juni. En del av p-platserna, öster om Götaverksgatan stängs av etappvis, ca 1/3 åt gången. P-förbudsskyltar markerar aktuella p-platser. (B)
 • Fr o m 1 augusti. Parkeringen öster om Götaverksgatan stängs av helt, och kommer alltså inte att öppnas igen. (B)

Vi hänvisar istället till parkeringsytor på Karlavagnsgatan 13 (C), samt mellan Planetgatan och Pumpgatan, inklusive p-däcket i f d Tubförrådet (D), där det ofta finns lediga platser! De vanliga p-tillstånden gäller förstås även på dessa parkeringar.

För frågor kring p-tillstånd etc hänvisar vi till P-bolaget.


Pågående arbeten 

 • Peab har påbörjat sina förberedande arbeten. Området har hägnats in vilket medför begränsad framkomlighet. (E – en del av området A)
 • Just nu är gångvägen mellan hotell Radisson Blu Riverside Hotel och Götaverksgatan avstängd tills vidare. Vi hänvisar istället till gångbron över vattnet mellan Lindholmspiren och Theres Svenssons gata.
 • Spontningsarbete pågår under vecka 25-26, vardagar kl 8-17. Preliminär byggstart blir i augusti.
 • Vecka 32 påbörjas arbetet igen efter semestern. Pålningsarbete beräknas pågå ca 4 veckor.
 • Skanska (område B) påbörjar arbetena i marken v 33 och spont  och pålningsarbeten pågår under hösten. Mer information kommer efter semestern.

 

 

Läs mer
Post Thumbnail
April 8, 2016

Nu byggs 450 lägenheter vid Lindholmshamnen

Idag är Lindholmen en levande plats tack vare Lindholmen Science Park med företag och skolor. Men det är ont om bostäder i området. Något det ska bli ändring på nu.

Ett konsortium med Skanska, Peab och HSB utvecklar tillsammans med kommunala Älvstranden Utveckling ett helt nytt bostadsområde precis vid vattnet. De nya kvarteren blir också grannar med Radisson Blu Riverside Hotel och Kuggen, det prisbelönade huset som är ett landmärke på Lindholmen.

Enligt planerna blir det 100 hyresrätter och 350 bostadsrätter. Planerad försäljningsstart: Peab i maj, Skanska i augusti och HSB under 2017.

På kajen i hamnen planerar konsortiet att bygga en restaurang i glas med uteservering. Målet är att Hamnpaviljongen ska bli en attraktion som lockar besökare från hela staden och att Lindholmshamnen ska myllra av stadsliv både vardagar och helger.

– Nu sluts cirkeln på Lindholmen, när det dynamiska området kompletteras med attraktiva bostadskvarter. Det finns inte så många möjligheter att bygga 450 lägenheter med det här vattennära läget, säger Thomas Nygren, Projektchef på Älvstranden Utveckling.

För mer information om Lindholmshamnen kontakta:

Skanska Elin Chytraeus, elin.chytraeus@skanska.se, 010-449 14 88

Peab Therese Lundh, therese.lundh@peab.se, 031-700 84 11

HSB Carl-Johan Martinius, carl-johan.martinius@hsb.se, 010-442 21 51

Älvstranden Utveckling Thomas Nygren, thomas.nygren@alvstranden.goteborg.se, 031-368 96 21

Lindholmshamnen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Skanska, Peab, HSB och Älvstranden Utveckling. Området omfattas av Vision Älvstaden och ska hela staden, möta vattnet och stärka kärnan. 

Läs mer
Post Thumbnail
September 23, 2015

Frukostföreläsning om framtidens Lindholmen 25 september

Visioner blandas med fakta när aktörerna på Lindholmen presenterar vad som är på gång inom de närmsta åren. Framtidsvisionen presenteras av Niklas Wahlberg, vd Lindholmen Science Park. Övriga medverkande är Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling, Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad, Ola Serneke, ägare och koncern-vd Serneke, Mats Dynevik, marknadschef Skanska, Sven Erik Adolfsson, vd Chalmers fastigheter och Cecilia Fasth, vd Eklandia.

När: Fredag 25 september kl 07.30–09.00
Var: Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 3–5

Vill du komma? Anmäl dig här

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska