Post Thumbnail

Gator stängs av

April 20, 2018

Vecka 17: Det händer mycket just nu i Lindholmen. Vecka 17 kommer vi att påla väldigt nära Götaverksgatan. Så för allas säkerhet kommer vi att stänga av ena körfältet i södergående riktning och leda över trafiken till andra körfältet. Detta innebär att de som åker i norrgående riktning kommer att behöva svänga av vid Anders Carlssons gata och sedan ledas ut vid Valdemar Noréns och Elin Svenssons gata. Detta kommer självklart att vara noga markerat med skyltar och pilar.

Avstängningen gäller 07.00 – 19.00, måndagen 23 april till torsdagen 26 april och återgår sedan till det normala.

Vecka 20/21: Västra sidan av Götaverksgatan kommer att stängas av under en vecka i mitten av maj när pålning sker närmst körbanan. Viss trafikomläggning kommer att ske.

Vecka 23: Gångstråket utmed vattnet från hotellet mot Götaverksgatan kommer att stängas under två veckor med start i månadsskiftet maj/juni. Detta beror på en dagvattenledning som ska grävas ner.

 

 

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska