Post Thumbnail

Dialogarbete om bostäder för unga

May 4, 2017

När det byggs nytt på perfekta lägen i attraktiva stadsdelar brukar det inte innebära att unga vuxna i jakt på bostad har så stor chans. Det har en tendens att bli för dyrt. Så kommer det inte vara i Lindholmshamnen. Riksbyggen, som planerar att bygga kooperativa hyresrätter i området, genomför nu ett dialogarbete med unga som har möjlighet att vara med och påverka utformningen av det nya kvarteret.

– Det finns många målgrupper som har det besvärligt på bostadsmarknaden, just unga vuxna är en grupp som har det särskilt svårt att skaffa sig bostad. Många unga är enbart hänvisade till traditionella hyresrätter, men saknar den långa kötid som många gånger krävs. Vi på Riksbyggen vill komma igång på allvar med att underlätta och skapa attraktiva lägenheter för unga vuxna, säger Anders Radne, sälj- och marknadsansvarig Göteborg, Riksbyggen Bostad Väst.

En kooperativ hyresrätt kan enklast beskrivas som en mellanform mellan bostadsrätt och hyresrätt. Man har nästan lika stort inflytande över boendet som i en bostadsrätt och man blir medlem i en ekonomisk förening. Men den ekonomiska insatsen är relativt låg och är inget som stiger i värde.

Riksbyggen genomför projektet med kooperativa hyresrätter i samverkan med Älvstranden Utveckling.

– Älvstaden ska motverka segregationen i Göteborg och för att lyckas med det krävs bland annat nya bostäder med olika upplåtelseformer. Det behövs modiga byggherrar som Riksbyggen som vågar prova nya former som kooperativa hyresrätter för unga och det är fantastiskt bra att målgruppen får vara med redan från början och utforma framtidens boende. Detta är ett bra exempel på när möjlighet ges för stadens invånare att vara delaktiga i hur Älvstaden används och utvecklas, säger Evelina Johansson, processledare på Älvstranden Utveckling.

Första dialogträffen hölls i början av april och arbetet kommer att fortsätta vid ytterligare fyra tillfällen, där nästa gång är redan den 8 maj. Då kommer det att finnas arkitekter, projektledare och experter inom olika områden på plats.

 

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska