Post Thumbnail

Götaverksgatan fortsatt avstängd

January 7, 2019

Sedan den 7e januari är Götaverksgatan återigen stängd och kommer att vara det i tre veckor. Den här gången gäller det körfältet i södergående riktning och att de som kör i norrgående riktning (ut mot allén) kommer att behöva svänga av vid Anders Carlssons gata och sedan ledas ut via Valdemar Noréns och Elin Svenssons gata. Detta kommer fortsatt vara utmarkerat med skyltar och pilar.

 

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska