Post Thumbnail

Körfält stängs av

November 13, 2018

Under vecka 47 kommer det körfältet i södergående riktning på Götaverksgatan att stängas av. Anledningen är att man kommer börja att schakta och dra spont, stödkonstruktion, väldigt nära Götaverksgatan. Trafiken från det avstängda körfältet kommer att ledas över till det andra körfältet. Det innebär att de som åker i norrgående riktning kommer att behöva svänga av vid Anders Carlssons gata och sedan ledas ut via Valdemar Noréns och Elin Svenssons gata. Detta kommer självklart vara noga utmarkerat med skyltar och pilar.

Avstängningen kommer att gälla från måndag v.47 till fredag v.49 till att börja med.

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska