Post Thumbnail

Lindholmsallén stängs av

November 22, 2018

Nästa måndag, den 26e november, kommer Lindholmsallén att stängas av för västergående trafik, det vill säga trafik in till Lindholmen från Kvillebäcken, Lundbyleden och Göta Älv-bron. Biltrafik är helt avstängd i den riktningen, men gång- och cykeltrafik kommer att ledas om och kollektivtrafiken är helt opåverkad. Biltrafiken kommer istället att ledas om via Polstjärnegatan. Rondellen i Lindholmsallén vid hållplats Regnbågsgatan kommer att vara öppen.

Anledningen till avstängningen är ledningsomläggning i Karlastaden.

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska