Hållbart arbete

Inom konsortiet arbetar vi gemensamt med hållbarhet – social, ekologisk och ekonomisk. Tillsammans har vi tagit fram ett hållbarhetsprogram för Lindholmen, som respektive byggherre ansvarar för att implementera i sitt projekt.

Läs hela vårt hållbarhetsprogram här

 

Göteborg klimatsäkrar framtiden med översvämningsskydd

När stora delar av Göteborgs nya innerstad byggs precis vid vattnet längs Göta Älvs stränder krävs det att man fokuserar på mer än den fantastiska utsikten. Klimatförändringarna väntas föra med sig stigande vattennivåer, stormar och skyfall. Därför blir kravet på skyddsåtgärder för klimatsäkring stort.

En av de första delarna i den stora utbyggnaden av Göteborgs innerstad är nu på gång i Lindholmshamnen. Och ett av projektets huvudfokus är klimatanpassning. Dessutom kräver Länsstyrelsen skydd mot översvämning och därför har byggherrarna i området tillsammans med staden fastslagit en gemensam plan för vattenskydd.

I Skanskas kvarter Dockan i Lindholmshamnen pågår just nu gjutningen av översvämningssäkra källarväggar. Till väggarna används vattentät betong, vilket är samma material som används när fundament gjuts under vatten. Det innebär att väggarna kommer vara säkrade upp till 2.8 meter över havsytan.

Klimatsäkring är också en prioritering i utformningen av kvarterets gård, där en innovativ lösning kombinerar omhändertagande av dagvatten och bevattning av planteringar. Skanska kommer att installera ett nyutvecklat och miljöprisat system som fångar upp regnvattnet från tak och hårda ytor och för det till planteringslådor. Där fångar träd, buskar och blommor upp vattnet och renar det, samtidigt som de utgör en buffert när skyfall pressar på både älven och kommunala vattenledningssystem. Innovativ teknik gör det också möjligt att leda vattnet till högre punkter på gården, helt utan elektriska pumpar, och bevattna ytor som annars inte hade kunnat inredas med växtlighet.

Systemet, som heter Savaq, är underhållsfritt och utformat så att vattnet styrs om vintertid, för att undvika problem med salt och förfrysning.

Vill du veta mer om just kvarteret Dockan och dess miljöåtgärder kan du kika på filmen här

 

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska