Tidslinje

1850

Lindholmen industrialiseras

Lindholmen var den första delen av Hisingen som industrialiserades. Här byggdes ett skeppsvarv för järnfartyg som kompletterades med mekanisk verkstad för ångfartyg.
$event['image']['alt']
1985

Varvsindustrin upphör

Efter drygt 100 år upphör varvsindustrin som under ett sekel byggt järnfartyg i området. Göteborg får en unik möjlighet att utvidga sin stadskärna genom att omvandla tidigare hamn-,järnvägs-och industriområden. Utvecklingen av Norra och Södra älvstränderna kan bidra till att staden binds ihop över älven.
2000

Lindholmen Science Park etableras

$event['image']['alt']
2012

Gemensam vision

Konsortiets samtliga parter påbörjade arbetet med en gemensam vision. Den ligger som värdegrund för Lindholmshamnen tillsammans med Vision Älvstaden, som antas av kommunfullmäktige samma år.
2013

Detaljplan antas

Detaljplanen för Lindholmshamnen antas.
2016

Lindholmen växer

Mer än 350 företag är etablerade och idag arbetar, studerar, forskar eller bor över 21 000 personer på Lindholmen.
$event['image']['alt']
2016

Bygget av kvarteren i Lindholmshamnen inleds

2018

Inflyttning startar

Första inflyttningen sker i de nya bostäderna i Lindholmshamnen.
2022

Projektet färdigt

Lindholmshamnen beräknas vara helt klart. Nu finns här ca 700 bostäder samt restauranger, förskola och flera lekparker.
$event['image']['alt']
Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska