Post Thumbnail

Snart startar byggandet

June 22, 2016

Nu har de förberedande arbetena påbörjats inför byggnationen av de nya bostadskvarteren i Lindholmshamnen. Under byggtiden kommer det att innebära en del stök i området och vissa förändringar av nuvarande parkeringsplatser.

Vi förstår att parkeringssituationen kan upplevas besvärlig. Älvstranden Utveckling arbetar med att på lång sikt få fram en hållbar mobilitetsstrategi för området där parkeringarna är en del. Arbetet sker tillsammans med berörda förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad: Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och P-bolaget.

Under tiden som området byggs ut kommer markytor som varit eller är parkeringsplatser successivt att försvinna. Det innebär att antalet parkeringsplatser totalt kommer att minska i framtiden och att vi då måste jobba med mobilitet i sin helhet.

kartskiss_webb

Parkering i området just nu (Se kartan ovan.)

  • P-platserna väster om Götaverksgatan har upphört helt sedan den 7 juni. (A)
  • Fr o m 13 juni. En del av p-platserna, öster om Götaverksgatan stängs av etappvis, ca 1/3 åt gången. P-förbudsskyltar markerar aktuella p-platser. (B)
  • Fr o m 1 augusti. Parkeringen öster om Götaverksgatan stängs av helt, och kommer alltså inte att öppnas igen. (B)

Vi hänvisar istället till parkeringsytor på Karlavagnsgatan 13 (C), samt mellan Planetgatan och Pumpgatan, inklusive p-däcket i f d Tubförrådet (D), där det ofta finns lediga platser! De vanliga p-tillstånden gäller förstås även på dessa parkeringar.

För frågor kring p-tillstånd etc hänvisar vi till P-bolaget.


Pågående arbeten 

  • Peab har påbörjat sina förberedande arbeten. Området har hägnats in vilket medför begränsad framkomlighet. (E – en del av området A)
  • Just nu är gångvägen mellan hotell Radisson Blu Riverside Hotel och Götaverksgatan avstängd tills vidare. Vi hänvisar istället till gångbron över vattnet mellan Lindholmspiren och Theres Svenssons gata.
  • Spontningsarbete pågår under vecka 25-26, vardagar kl 8-17. Preliminär byggstart blir i augusti.
  • Vecka 32 påbörjas arbetet igen efter semestern. Pålningsarbete beräknas pågå ca 4 veckor.
  • Skanska (område B) påbörjar arbetena i marken v 33 och spont  och pålningsarbeten pågår under hösten. Mer information kommer efter semestern.

 

 

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska