Post Thumbnail
februari 23, 2024

Första inflytten i sista etappen bostäder

Riksbyggen är sist ut med att bygga bostäder i Lindholmshamnen och i veckan kunde de första boende flytta in i Brf Futura Lindholmsallén.

Lindholmshamnen är i sluttampen och mycket ska färdigställas det kommande året. Bostäder, bryggdäck, torgyta, planteringar, gator och konstverk. Nästa år ska hela området, som beskrivs som Lindholmens gröna lunga, stå klart. Och redan nu påbörjas inflyttning i det sista kvarteret bostäder. Totalt omfattar kvarteret 197 bostäder, alla med ett särskilt fokus på bostäder för unga vuxna. Här erbjuder Riksbyggen hyrköp* för unga vuxna samt 40 kooperativa hyresrätter för unga**. Bottenvåningarna ägs och utvecklas av Atrium Ljungberg.

– Vi älskar absolut läget för vår nya lägenhet – mitt i hjärtat av stadens centrum, omgiven av de pulserande och moderna delarna av staden, säger Zahra Abbaspour som tillsammans med sin man Arash Mokhtari flyttat in i Lindholmshamnen i veckan.

Foto: Riksbyggen
Byggnation av torg och bryggdäck pågår, isigt och kallt har det varit under januari.

Status på byggarbetsplatsen

Arbetet med torg och bryggdäck i Lindholmshamnen fortgår, majoriteten av pålningsarbetet är nu slutfört och det är endast tre pålar som är kvar att genomföra. Dessa kommer pålas med en specialmaskin under enstaka dagar framöver och just nu pågår gjutningsarbeten.

Torg och bryggdäck beräknas vara färdiga sommaren 2024 och planteringar görs under hösten. Restaurangen som ska byggas på bryggdäcket beräknas vara klar 2025.

Har ni några frågor om byggnationen i Lindholmshamnen är ni välkomna att höra av er till projektledare Åsa Svensson: asa.svensson@alvstranden.goteborg.se

___________________________________________________________________________

* Hyrköp innebär att den som inte har ett förstahandskontrakt eller äger en bostad har möjlighet att hyra en lägenhet med option att köpa den inom fem år. Lägenheterna ägs av Riksbyggen fram till en eventuell försäljning.

** En kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan en bostadsrätt och en vanlig hyresrätt. Den boende betalar en upplåtelseinsats som är betydligt lägre än insatsen för en motsvarande bostadsrätt. Den kooperativa hyresrätten kan inte säljas, men den boende får tillbaka sin insats vid flytt.

Post Thumbnail
februari 5, 2024

Projekt med kooperativa hyresrätter i Lindholmshamnen finalist i tävlingen Guldhemmet

Bostadsprojektet Futura Clara i Lindholmshamnen är en av finalisterna i Guldhemmet i kategorin ”Årets Nytänkare”. Projektet består av en kooperativ hyresrättsförening med 40 bostäder för unga vuxna.

Uppdatering 7 mars 2024: Futura Clara vann Guldhemmet 2023 kategori ”Årets nytänkare”.

Det är Riksbyggens som ligger bakom bostadsprojektet i Lindholmshamnen som vänder sig till unga vuxna under 35 år. Här kan man teckna sig för en kooperativ hyresrätt.

En chans för unga på bostadsmarknaden

Föreningen består av 32 traditionella bostäder om 25-35 kvm och åtta bostäder belägna i en kollektivlägenhet. Social hållbarhet står i fokus genom co-living och delning av innergård och gemensamma ytor med två traditionella bostadsrättsföreningar, vilket främjar intressanta möten över generationsgränser. De boende delar även på kök och vardagsrum men har egna rum och badrum.

Nu är projektet en av finalisterna i Hemnets tävling Guldhemmet i kategorin ”Årets Nytänkare”.

– Att knipa en finalplats som Årets Nytänkare i Guldhemmet är otroligt glädjande och ett kvitto på vikten av att underlätta för unga vuxna att komma ut på bostadsmarknaden, säger Dzejna Wallin, marknadsområdeschef på Riksbyggen i Göteborg.

Inflyttning januari 2024

– Vi är väldigt glada över att Riksbyggen nu lanserar sitt koncept med kooperativa hyresrätter som ökar möjligheterna för unga vuxna att komma ut på bostadsmarknaden. Redan tidigt i planeringen av Lindholmshamnen sattes målet att olika målgrupper ska kunna bo och leva här, men att arbeta för målgruppsinriktad bostadsförsörjning är varken självklart eller enkelt, säger Åsa Svensson, projektledare för Älvstranden Utveckling AB.  

I Lindholmshamnen finns även HSB som erbjuder konceptet ”HSB Dela”, även det en viktig pusselbit för att möjliggöra för en större blandning av människor på Lindholmen. Modellen vänder sig till bosparare i åldern 18 till 29 år och innebär att man delar lägenhetsköpet med HSB.

Så funkar kooperativa hyresrätter

En kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan en bostadsrätt och en vanlig hyresrätt. Den boende betalar en upplåtelseinsats som är betydligt lägre än insatsen för en motsvarande bostadsrätt. Den kooperativa hyresrätten kan inte säljas, men den boende får tillbaka sin insats vid flytt. Den om tecknar sig för en kooperativ hyresrätt blir medlem i föreningen Futura Clara och får inflytande över sitt boende.

Läs mer om Futura Clara och Guldhemmet på Riksbyggen.se

Post Thumbnail
januari 24, 2024

Torg och bryggdäck färdigställs och samtliga bostäder  inflyttade 2024

Lindholmshamnen är i sluttampen och mycket ska färdigställas det kommande året. Bostäder, bryggdäck, torgyta, planteringar, gator och konstverk. Nästa år ska hela området, som beskrivs som Lindholmens gröna lunga, stå klart.

Trots att Lindholmshamnen fortfarande bebyggs har området sedan byggstarten 2016 fått det liv som visionen talade om. Här finns nu tre kvarter med 384 bostäder klara och inflyttade, två parker och flertalet restauranger. Sista etappen bostäder påbörjades våren 2021 och står klart under 2024. Där blir det 197 bostäder varav 40 är kooperativa hyresrätter för unga. Inflyttning påbörjas januari 2024.

Byggherrarna och förvaltningarna har jobbat gemensamt och haft höga ambitioner med hållbarhet och gestaltning. Området ska ge ett sammanhållet intryck där varje huskropp ska uppfattas som en monolit, som stenar som fallit från himlen. Husen har lutande fasader, jordnära kulörer, fasader klädda med shingelteknik och tydliga riktlinjer vad gäller placering av exempelvis stuprör och fönster.

 – Det är inspirerande att se området växa fram. Det blir allt tydligare att idogt arbete med en gemensam målbild gett resultat och nu tydligt präglar karaktären och känslan i området, säger Åsa Svensson, projektledare, Älvstranden Utveckling AB.

Vi börjar se resultatet av visionen där Lindholmshamnen beskrivs som Lindholmens gröna lunga.
Isigt och kallt har det varit under årets första månad och byggnation av torg och bryggdäck fortgår.

Helt ny mark med vattennära torg och bryggdäck

Ett grönt lekstråk som bjuder in till upptäcktsfärd, gröna oaser mellan husen, regnbäddar som fördröjer och renar regnvatten med planteringar, offentlig konst, förskola, verksamheter så som butiker, restauranger och gym som skapar liv på kvällar och helger. Det är en liten del av vad området kan erbjuda idag. Och mer liv ska det bli. Närmast vattnet pågår sedan 2023 den stora byggnationen av bryggdäck med restaurang och torgyta där markytan förlängs ut i älven.

 – Detta är lilla halvön kan man säga. Vi bygger ny mark ut i älven i Lindholmshamnen för att skapa en ny mötesplats i området i direkt anslutning till vattnet, säger Desirée Bosch, projektledare, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Torg och bryggdäck beräknas vara färdiga sommaren 2024 och planteringar görs under hösten. Restaurangen beräknas vara klar 2025.

Fokus gång- och cykelväg

Kikar vi öster ut i området längs Götaverksgatan så kommer här också ske saker under året. Gång- och cykelbanan ska flyttas och uppföras längs fasaden på västra sidan av gatan och den södra korsningen ska trafiksäkerhetsanpassas för gångare. Nya ytskikt kommer även göras på körbanan längs Götaverksgatan.

Lekfull konst

I området finns även konstprojektet Orädd resa uppfört av konstnären Vanna Bowles. Konstprojektet består av tre verk som är utplacerade längs ett huvudstråk i området och på så sätt skapar en visuell förbindelse mellan bostadskvarteren. Två av de tre skulpturerna står sedan 2021 på plats, Murgröneskulptur och Valvporten. Den tredje, Murfragment, installeras hösten 2024 i samband med att de sista kvartersgränderna iordningställs.

 – I mitt arbete har jag lagt vikt på att verken ska tala till människor i alla åldrar, men i synnerhet barn och unga. Jag ville göra något som väcker undran, som inbjuder till beröring och där människor kan känna igen sig, både fysiskt och mentalt, har Vanna Bowles tidigare sagt om konstverken.

Orädd resa är finansierad a Älvstranden Utveckling AB genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Läs mer om Lindholmshamnen

Post Thumbnail
januari 30, 2023

Nya verksamheter öppnar i Lindholmshamnen

Det händer spännande saker i området kring Götaverksgatan. Bottenplanet i kvarteret Blanka börjar fyllas med mycket efterlängtade och välkomna verksamheter, och framöver finns än mer vänta. 

I somras flyttade den första verksamheten in i en av lokalerna, JOS hälsocafé. Sedan dess har ytterligare två verksamheter slagit upp portarna. Den ena är klädbutiken Mockligt, som erbjuder ett blandat utbud av både herr- och damkläder. Varumärken som Vila, Saddler och Pieces hänger på galgarna i butiken. 

Utbudet av fysiska klädbutiker var tidigare saknat i området. Mockligt ville därför fylla behovet och skapa en butik med hög personlig service, säger Kicki Grönlund, License Manager från fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. 

Den andra verksamheten som öppnat upp i kvarteret Blankas lokaler är Mandyfit som erbjuder online PT och kostrådgivning. Målet är att ge kunderna rätt verktyg för att skapa en balanserad livsstil. Kostrådgivning är en av grundpelarna för verksamheten, på plats i lokalen har Mandyfit därför möjlighet att laga mat för att instruera sina kunder på ett bra sätt.

Mandyfit erbjuder Online PT och kostrådgivning för en mer balanserad livsstil.

I närtid planeras fler verksamheter att flytta in i lokalerna och skapa en mer levande stadsdel som finns tillgänglig mer eller mindre dygnets alla timmar. Redan i mars har restaurangen Benne Pastabar preliminärt öppningsdatum. Benne fokuserar på bra mat till bra pris och kedjan expanderar just nu i flertalet städer runt om i landet. Restaurangen kommer att ha fullständiga rättigheter, så här tar du med fördel en AW med kollegorna eller ett glas vin med vännerna.

– Emanuel som är grundare av Benne Pastabar kommer tidigare från en restaurangvärld kantad av lyx. Ur det växte tanken om laga riktigt gott käk från färska råvaror men som alla har råd med, säger Kicki Grönlund, License Manager Atrium Ljungberg.

I den större lokalen i kvarteret Blankas bottenvåningar kommer i närtid en turkisk grillrestaurang att öppna. Restaurangens namn är ännu inte fastställt. Även denna restaurang kommer ha både lunch- och kvällsöppet samt ha fullständiga rättigheter. 

– Ett roligt tillskott som gör att utbudet av mat på Lindholmen växer, säger Kicki Grönlund. 

I lokalen på hörnet pågår förberedelserna inför öppningen av Benne Pastabar.

Utvecklingen av Lindholmshamnen är ett bra steg på vägen mot visionen om en plats där allt man behöver och önskar finns tillgängligt på nära avstånd. För Atrium Ljungberg del sker alltid en noggrann överläggning av vilka verksamheter som ska få flytta in i lokalerna, det som främst styr riktningen i detta fallet är vad som uppskattas och efterfrågas av boende och verkande på Lindholmen.   

– Målet är att man inte ska behöva ta sig någon annanstans för att äta en god lunch eller för en trevlig afterwork. Vår uppgift är att skapa ett bra och blandat utbud som uppfyller de önskemål och behov som finns, säger Kicki Grönlund.

Med andra ord finns mycket spännande att vänta på Lindholmen framöver. Här ska man kunna studera, bo och arbeta, men också shoppa. umgås och underhållas.

Post Thumbnail
december 7, 2022

Nu är det jul på Lindholmen

Den krispiga vinterkylan tagit ett stadigt grepp om staden, och julstämningen infinner sig mer och mer för varje dag som går. Mörkret får motstånd av julbelysning som glimmar på gator och torg. På och omkring Lindholmen är hela december fylld av julaktiviteter. Fram med glöggen och pepparkakorna – här kommer trevlig läsning om aktiviteter inför jul.

Julspecial – Lindholmen by night

Upptäck Lindholmen i kvällsljusets sken. Nu pågår en julspecial av “Lindholmen by night” – en guidad utomhusvandring som pågår på utvalda datum från slutet november till början januari. Den värmande glöggen som serveras vid promenadens startpunkt ger den rätta julstämningen på en gång. Därefter följer en promenad under en och en halv timme på Lindholmens gator.

Vandringen är kostnadsfri och du hittar mer information här.

Boka Älvrummets kostnadsfria vandring och upplev Lindholmen by night. Bild: Älvstranden Utveckling

Julmarknad – Kville Saluhalls Julmarknad

Kvillejul har sedan den arrangerades för första gången 2014 blivit en mysig jultradition för både utställare och besökare. Marknaden arrangeras av Kville Saluhall i samarbete med FCH (Fastighetsägare Centrala Hisingen).

Marknaden bjuder på en blandning av hantverk, mat och konfektyr men även traditionella julsånger framförda av en julkör, tävlingar för både barn och vuxna och såklart finbesök av tomten själv. I år kommer tomten ha en egen hörna inne i saluhallen där barnen kan lämna sin julklappsönskelista och den som vill får även ta en bild med tomten. Under marknaden kan besökarna även köpa närodlade, ekologiska julgranar.

Kvillejul äger rum utanför och inne i Kville Saluhall lördagen 17 december kl 10-16. Läs mer här.

Julmarknad i och utanför Kville Saluhall. Bild: Kville Saluhall

Midvintervaka – Aftonstjärna

Välkommen till Aftonstjärna för att se Midvintervaka fira 11 år – årets upplaga är en omstöpt version med nya inslag som klingar väl med vår samtid. De två fria musikgrupperna Kaja och Tetra Midvintervakar tillsammans sedan 2012 och har en förkärlek för att låta olika traditioner mötas. 

Konserten har fyra speltillfällen mellan den 16-18 december och biljettköp sker här.

Midvintervaka som spelas på Aftonstjärnan i december. Bild: Aftonstjärnan Lindholmen

Julfest på Kooperativet

I år presenteras Kooperativets julunderhållning och smakerna därtill i ett internationellt format. Besökarna kan förvänta sig sång, magi, musik och stjärnglans – det gäller att hålla utkik på balkonger, i taket och kanske till och med på grannens plats för att inte missa nästa överraskning.

Evenemanget är anpassat för grupp- och företagsbokningar och pågår torsdagar och fredagar under hela julbordsperioden. Här bokar du Kooperativets Julfest.

XMAS VARIETY på Kooperativet. Bild: Kooperativet

Vi som arbetar med Lindholmshamnen vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Post Thumbnail
november 16, 2022

Trafiksäkerhetsläget i Lindholmshamnen

Det görs mycket för att öka trafiksäkerheten i och omkring Lindholmshamnen. Snart är de nya gång- och cykelbanorna runt Maskinparken färdigställda. Just tittas det också på olika lösningar för att få ner hastigheten på gatan Lindholmshamnen, där det också finns en lekplats.

– Vi håller på att titta på olika lösningar för att bromsa in trafiken i passagen. Det hela handlar om att utvärdera det vi har byggt och i nuläget så ser man att denna gata har brister i säkerheten som behöver åtgärdas. Vi ställer oss alltid frågan “Hur kan vi göra detta bättre?”, säger Desirée Bosch, projektledare på Trafikkontoret.   

Den röda pilen visar var gatan Lindholmshamnen är placerad.

Hur gatan Lindholmshamnen ska åtgärdas är ännu inte fastställt. Trafikkontoret har kontakt med både boende i området och är ute på egna observationer för att landa i den bästa lösningen.

– Detta gör vi för att kunna utveckla lösningar som bidrar till en sänkt hastighet på trafikanter utan att skapa problem. Bilar och lastbilar måste fortsatt ha möjlighet att passera – det ligger exempelvis ett garage i anslutning till platsen där bilar måste kunna köra in och ut utan att uppleva hinder, säger Dessirée Bosch, projektledare på Trafikkontoret. 

Utformningen är ännu inte fastställd – ovan presenteras förslag som arbetas med i dagsläget.

De olika alternativen som framställs styrs framförallt av säkerheten, men utöver det spelar också funktion, hållbarhet och utseende stor roll.

– Det är framförallt en fråga om hur vi kan få bilar och lastbilar att sänka farten i området, men vi behöver även se till att modulerna som placeras ut går i linje med områdets uttryck. Vi önskar att skapa en inspirerande plats som går att nyttja som sittbänkar exempelvis. Det är dock mycket viktigt att platsen inte lockar till lek och spring, säger Desirée Bosch.

Post Thumbnail
oktober 11, 2022

Trädflytt på Götaverksgatan

I närtid planeras en trädflytt på Götaverksgatan i Lindholmshamnen. För att ta reda på hur en trädflytt går till samt varför träden behöver flyttas har vi samtalat med Hans Lindqvist, Planeringsledare Träd, Park- och naturförvaltningen.

De två träden som berörs står idag redan placerade på Götaverksgatan. Dock på en plats där en vägkorsning framöver kommer behöva ta plats – därför flyttas träden till sin nya plats på Götaverksgatan där de kan fortsätta frodas och skapa positiv påverkan på dess omgivning.

– En trädflytt-maskin kommer att hantera flytten av träden. För att skapa en kostnadseffektivitet ser vi till att samordna fler händelser av liknande karaktär i närliggande område när vi ändå har maskinen på plats, säger Hans Lindqvist, Planeringsledare Träd, Park- och naturförvaltningen.

Träden som kommer att flyttas på Götaverksgatan

Att ta tillvara på träd som inte längre kan stå kvar på sin ursprungsplats innebär både ekonomiska fördelar samt stora vinster för ekosystemet. På Götaverksgatan flyttas två träd av sorten Lind som är mellan 30-35 år gamla, och har ett stamomfång på cirka 120 centimeter.

– Att nyttja träd som redan växt till sig har sina många fördelar, både för miljön och ekonomin. Ju större trädkrona desto större upptag av luftföroreningar och koldioxid samt desto större utsläpp av syre – det vill säga en positiv påverkan på områdets ekosystemtjänster. Den ekonomiska vinst som detta innebär kan räknas mot kostnaden av ett inköp av ett träd i samma storlek, inklusive transport och poliseskort som trädet skulle kräva vid plantering, kontra en uppgrävning och kortare transport, säger Hans Lindqvist.

Post Thumbnail
september 15, 2022

Möt hösten på Lindholmen

Friskare luft, svalare temperaturer och vardagsrutiner vittnar om att hösten är på ingång. Vi har samlat höstaktiviteter att roa sig med på Lindholmen framöver. Låt dig inspireras av allt från stickling- och växtloppis till löpcoaching här nedan.  

Stickling- och växtloppis

Lördagen den 24 september anordnas sticklingsbyte och växtträff på Lindholmen Street Food Market. Evenemanget arrangeras av Stickling- & växtloppis Göteborg, och arrangörerna beskriver att besökarna både kan köpa, byta eller sälja växter, sticklingar eller andra växtrelaterade prylar. 

Eventet är gratis och pågår mellan 12.00-15.00. Läs mer här.

Besök stickling- och växtloppis hos Lindholmen Street Food Market

Löpträna med VarjeSteg

Utveckla din löpteknik tillsammans med VarjeSteg. Välj mellan fysiska löpkurser eller coachning online – de fysiska kurserna pågår under tolv veckors tid med regelbunden uppstart. VarjeSteg fokuserar alltid på skonsam och hållbar löpteknik.   

Läs mer här.

VarjeSteg hjälper dig utveckla din löpteknik

Besök biblioteksfilialen på Norra Älvstranden

Tidigare i år öppnade en ny biblioteksfilial upp på Norra Älvstranden. Biblioteket är strategisk placerat vid ICA Kvantum Sannegården för att enkelt kunna möta sina besökare i samband med att andra ärenden utförs. Fokuset på tillgänglighet speglas även i de generösa öppettiderna (07.00-23.00) som biblioteksfilialen erbjuder. Lokalen kommer vara obemannad med fokus på självservice, så du behöver med andra ord ett bibliotekskort för att komma in. 

Att använda sig att bibliotekets tjänster är smart både för plånboken och miljön – se till att din nästa roman eller kurslitteratur är ett smart val!

Låna din nästa bok hos biblioteksfilialen vid Norra Älvstranden

Naturnära aktiviteter

Naturen passar alldeles utmärkt för promenader, joggingturer eller varför inte avslappnande yoga sessioner? Njut av naturens friska luft och ta tillvara på dess många tillgångar för aktivering i höst. 

Bege dig över Lundbyleden för en promenad uppför Ramberget och belönas med fantastisk utsikt över Lindholmen. På och omkring Lindholmen finns dessutom flertalet utegym att besöka. Bland annat ett i Keillers park, ett på Anders Carlssons gata och även ett vid Playa Lindholmen.

Promenera bland träd och löv i Keillers park

Post Thumbnail
juni 30, 2022

Snart öppnar Maskinparken i Lindholmshamnen

Vid Götaverksgatan i Lindholmshamnen, har framväxten av Maskinparken pågått sedan förra hösten. Den nya parken, som kommer att öppnas inom kort, kommer att bjuda in till såväl möten som återhämtning. 

Framför Götaverkens gamla maskinhall lockar nu en grön oas. Blickfånget är den stora nedsänkta gräsmattan. Den gröna ytan lämpar sig väl för lek, spel och picknick. Gräsmattan omsluts av många olika träd, grönskande kullar, stenmurar och pergola. Det finns också sittplatser att slå sig ned vid och äta den medhavda lunchen som inköpts hos någon av de närliggande restaurangerna.

Sittplatser att slå sig ned vid för att äta den medhavda lunchen.

Grönskande oas som inte förlorat sitt historiska och industriella arv

– I parken har det planterats 47 träd. Bland annat Gingko Biloba, Tulpanträd, Japansk lärk och vintergröna tallar. De samspelar med buskar och böljande kullar med högvuxet örtblandatgräs och ängsblommor, säger Kajsa Markänger, en av projektledarna för  Maskinparken.

Även om parkens runda form kraftigt bryter av mot den kantiga omgivningen, så har parken inte gått miste om sitt historiska och industriella uttryck. Förutom namnets tydliga koppling, finns också designelement som knyter an till platsens arv. Den roströda färgen, som vi känner igen från Eriksbergskranen, och som matchar omgivande tegelbyggnader, går igen i färgvalet till både pergolan och på de höga industriellt präglade belysningsstolparna.

En blågrön park som har flera syften

Maskinparken beskrivs ofta som en grön oas i Lindholmshamnen. Men egentligen är den blågrön, menar Penelope Nikolopoulos, den andra projektledaren för Maskinparken. 

– I mitten av parken är det förberett för att kunna samla upp vatten från kraftiga skyfall. Hela 500 kubikmeter kan rymmas där. Om det behövs, blir Maskinparken till en skyddande bassäng. Stora vattenmassor kan på detta sätt ledas undan från byggnader och  vägnät som annars riskeras att skadas. I sänkan mitt i parken blir det därför växter som främst tål torka men också kortare blöta perioder, säger Penelope Nikolopoulos.

Grönska och träd som växer sig vackra i Lindholmshamnen.

En knutpunkt för alla året runt

Kajsa Markänger beskriver hur besökaren kan uppleva årstidsskiftningarna i Maskinparken. 

– Besökaren kommer kunna njuta av vårblomning, högsommarprakt, höstfägring och vintergrönt även om vissa delar kommer vara avskärmade med låga staket till dess att växterna har etablerat sig ordentligt.

– Maskinparken är enkel, men elegant i sin utformning. Cirkelformen är inbjudande och  tillgänglig. Men parken har också rumsliga omfamnande element tack vare träden, kullarna, stenmurarna, pergolan och de olika sittplatserna. Maskinparken blir en knutpunkt och en grön oas såväl dag- som kvällstid, avslutar Penelope Nikolopoulos.

Post Thumbnail
maj 19, 2022

JOS öppnar i Lindholmshamnen

Det händer spännande saker vid området kring Götaverksgatan. Det är inte bara Maskinparken som fyller på med färg och form. Även bottenplanet i kvarteret Blanka börjar leva upp. Redan i juni flyttar JOS in, och fler verksamheter väntas vara på plats i höst. 

– Vi jobbar för fullt med att uppfylla visionen om att aktivera Götaverksgatan som ett levande stråk med liv och puls, dag som kväll. Vi har kommit en bra bit på vägen och fram mot hösten kommer vi att ha mer liv och rörelse i området, berättar Josefin Henriksson, affärsutvecklare från fastighetsbolaget Atrium Ljungberg.

I juni flyttar JOS in, och fler verksamheter planeras vara på plats i höst 

Utvecklingen från varvsområde till attraktiv innerstad går nu in i en ny händelserik fas. Affärslokalerna i stråket längs Götaverksgatan står redo att fyllas med spännande innehåll.

– Vi jobbar för fullt med att uppfylla visionen om att aktivera Götaverksgatan som ett levande stråk med liv och puls, dag som kväll.

Mycket snart kan du njuta av ett större utbud av butiker, service, matupplevelser och mötesplatser. 

– Tillsammans med nya Maskinparken och allt fler gröna ytor, skapas platser där människor vill mötas, hänga, vara. Och där människor vill vara, där lever också staden. Det gör förstås boendemiljön alltmer attraktiv och får kvarteren att kännas tryggare dygnet runt.

Härlig stämning i Lindholmshamnen

I juni välkomnas JOS. Deras filosofi är att nyttig mat inte ska vara tråkig. I bästa solläge kan du sätta tänderna i smakrika och färgglada Poké Bowls, sallader, wraps, smoothies och juice. 

– Vi är i full färd med att sätta innehållet för de resterande fyra lokalerna. Det finns stort intresse för att etablera sig i området. Många vill vara med och göra stadsdelen lika levande på kvällar och helger som på kontorstid, berättar Josefin Henriksson.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska