Hållbarhetsprogrammet

Ett hållbart arbete i Lindholmshamnen

Inom konsortiet arbetar vi gemensamt med hållbarhet – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Tillsammans har vi tagit fram ett hållbarhetsprogram för Lindholmen, som respektive byggherre ansvarar för att implementera i sitt projekt.

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska