Post Thumbnail

Byggprojektet Lindholmshamnen utvärderas i en hållbarhetsrapport

mars 16, 2022

Med tre år kvar till färdigställande av Lindholmshamnen publiceras nu en rapport där projektets ambitioner avseende hållbarhet och gestaltning följs upp. Vi har pratat med Åsa Lindell och Åsa Svensson, som arbetar med hållbarhet på Älvstranden Utveckling, för att få veta mer kring insikterna i rapporten.

Planering och utveckling av Lindholmshamnen har pågått sedan 2007. Älvstranden Utveckling med Åsa Lindell och Åsa Svensson i spetsen följer nu upp projektets mål och ambitioner i samarbete med områdets byggherrar. Syftet är att lära inför kommande projekt, samt för att ta fasta på hur de kvarstående delarna i Lindholmshamnen behöver realiseras för att möta målbilden.

I det stora hela kopplat till hållbarhet och klimat ser Älvstranden en stor utveckling, som också påverkat byggsektorn märkbart.

– Alla vill vara med och ställa om, framför allt genom att minska klimatavtrycket när vi bygger men också för att skapa förutsättningar för att boende ska kunna leva på ett klimatsmart sätt. Där ser jag ett jättestort fokus och snabba framsteg säger Åsa Lindell.

Åsa Svensson och Åsa Lindell.

Gestaltning

Vad det gäller gestaltning visar rapporten att höga ambitioner och specificerade krav i gestaltningsprogrammet har resulterat i en unik identitet. Framför allt handlar det om de lutande fasaderna, men också bestämmelser kring färgsättning och shingelteknik vilket ger ett unikt uttryck för stadsdelen.

– Hur Lindholmshamnen upplevs är ju givetvis en fråga om tycke och smak. Oavsett ger det området en tydlig karaktär, säger Åsa Lindell. 

Uppföljningen visar på att vissa gestaltningskrav har påverkat hållbarheten och kostnadseffektiviteten negativt. Vilket blir en lärdom att väga in i framtida projekt.

Lutande fasader ger Lindholmshamnen en unik identitet.

Hållbara livsstilar och klimat

Det finns många positiva punkter att framhäva kring utvärderingen av Lindholmshamnen när strålkastarna riktas mot hållbarhet och klimat. Målet att leverera energieffektivitet, sunda materialval, förnyelsebar energi, grönska och möjligheter för ett klimatsmart liv har verkligen gett effekt.

De som bor i Lindholmshamnen har bra möjligheter att bo yteffektivt och att resa med cykel, gång och kollektivtrafik. Särskilda resurser har lagts på cyklingen vilket gett goda resultat i form av generösa cykelfaciliteter i alla kvarter.

– Vi och utvecklarna har utmanat varandra och nu kommit en bra bit på vägen vad gäller hållbarhet. Det finns idag goda möjligheter att bo och leva med låg klimatpåverkan i området, säger Åsa Svensson.

I Lindholmshamnen finns möjligheter att bo och leva med låg klimatpåverkan.

Livskraftigt och dynamiskt stadsliv

När det kommer till mångfald och målgruppsinriktad bostadsförsörjning var målsättningen för området att 25 procent av bostäderna skulle utgöras av hyresrätter, vilket inte har förverkligats.

– Här nådde inte ambitionen hela vägen och Lindholmen bidrar i mindre utsträckning till en ökad mångfald än vi hoppats på från början. Samtidigt är det positivt att flera byggherrar har utmanat sig själva och skapat nya koncept för att nå målgrupper som idag står utanför den ägda bostadsmarknaden, säger Åsa Svensson.

Ett av de framtida projekten i Lindholmshamnen är Riksbyggens kvarter Futura, här planeras 33 kooperativa hyresrätter, varav en kollektivlägenhet för åtta personer, nio hyresrätter med förköpsrätt och tre ungdomsettor att inrättas. Preliminär inflyttning är år 2024. Utöver dessa finns i dagsläget 23 stycken lägenheter enligt modellen HSB Dela färdigställda. Koncepten ger möjlighet till en bredare representation i området, även om det handlar om en mindre andel av bostäderna.

I dagsläget finns 23 stycken HSB Dela lägenheter i brf Blanka i Lindholmshamnen.

När det gäller framtiden menar både Åsa Lindell och Åsa Svensson att förändring behöver ske på ett strukturellt plan för att vi framåt ska handla och agera mer hållbart.

– Det behöver bli tillräckligt enkelt att leva hållbart eller tillräckligt dyrt och svårt för att inte göra det – då tror jag förändring sker, säger Åsa Lindell.

Här finns rapporten att läsa i sin helhet.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska