Nyheter

Post Thumbnail
februari 23, 2024

Första inflytten i sista etappen bostäder

Riksbyggen är sist ut med att bygga bostäder i Lindholmshamnen och i veckan kunde de första boende flytta in i Brf Futura Lindholmsallén.

Lindholmshamnen är i sluttampen och mycket ska färdigställas det kommande året. Bostäder, bryggdäck, torgyta, planteringar, gator och konstverk. Nästa år ska hela området, som beskrivs som Lindholmens gröna lunga, stå klart. Och redan nu påbörjas inflyttning i det sista kvarteret bostäder. Totalt omfattar kvarteret 197 bostäder, alla med ett särskilt fokus på bostäder för unga vuxna. Här erbjuder Riksbyggen hyrköp* för unga vuxna samt 40 kooperativa hyresrätter för unga**. Bottenvåningarna ägs och utvecklas av Atrium Ljungberg.

– Vi älskar absolut läget för vår nya lägenhet – mitt i hjärtat av stadens centrum, omgiven av de pulserande och moderna delarna av staden, säger Zahra Abbaspour som tillsammans med sin man Arash Mokhtari flyttat in i Lindholmshamnen i veckan.

Foto: Riksbyggen
Byggnation av torg och bryggdäck pågår, isigt och kallt har det varit under januari.

Status på byggarbetsplatsen

Arbetet med torg och bryggdäck i Lindholmshamnen fortgår, majoriteten av pålningsarbetet är nu slutfört och det är endast tre pålar som är kvar att genomföra. Dessa kommer pålas med en specialmaskin under enstaka dagar framöver och just nu pågår gjutningsarbeten.

Torg och bryggdäck beräknas vara färdiga sommaren 2024 och planteringar görs under hösten. Restaurangen som ska byggas på bryggdäcket beräknas vara klar 2025.

Har ni några frågor om byggnationen i Lindholmshamnen är ni välkomna att höra av er till projektledare Åsa Svensson: asa.svensson@alvstranden.goteborg.se

___________________________________________________________________________

* Hyrköp innebär att den som inte har ett förstahandskontrakt eller äger en bostad har möjlighet att hyra en lägenhet med option att köpa den inom fem år. Lägenheterna ägs av Riksbyggen fram till en eventuell försäljning.

** En kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan en bostadsrätt och en vanlig hyresrätt. Den boende betalar en upplåtelseinsats som är betydligt lägre än insatsen för en motsvarande bostadsrätt. Den kooperativa hyresrätten kan inte säljas, men den boende får tillbaka sin insats vid flytt.

Post Thumbnail
februari 5, 2024

Projekt med kooperativa hyresrätter i Lindholmshamnen finalist i tävlingen Guldhemmet

Bostadsprojektet Futura Clara i Lindholmshamnen är en av finalisterna i Guldhemmet i kategorin ”Årets Nytänkare”. Projektet består av en kooperativ hyresrättsförening med 40 bostäder för unga vuxna.

Uppdatering 7 mars 2024: Futura Clara vann Guldhemmet 2023 kategori ”Årets nytänkare”.

Det är Riksbyggens som ligger bakom bostadsprojektet i Lindholmshamnen som vänder sig till unga vuxna under 35 år. Här kan man teckna sig för en kooperativ hyresrätt.

En chans för unga på bostadsmarknaden

Föreningen består av 32 traditionella bostäder om 25-35 kvm och åtta bostäder belägna i en kollektivlägenhet. Social hållbarhet står i fokus genom co-living och delning av innergård och gemensamma ytor med två traditionella bostadsrättsföreningar, vilket främjar intressanta möten över generationsgränser. De boende delar även på kök och vardagsrum men har egna rum och badrum.

Nu är projektet en av finalisterna i Hemnets tävling Guldhemmet i kategorin ”Årets Nytänkare”.

– Att knipa en finalplats som Årets Nytänkare i Guldhemmet är otroligt glädjande och ett kvitto på vikten av att underlätta för unga vuxna att komma ut på bostadsmarknaden, säger Dzejna Wallin, marknadsområdeschef på Riksbyggen i Göteborg.

Inflyttning januari 2024

– Vi är väldigt glada över att Riksbyggen nu lanserar sitt koncept med kooperativa hyresrätter som ökar möjligheterna för unga vuxna att komma ut på bostadsmarknaden. Redan tidigt i planeringen av Lindholmshamnen sattes målet att olika målgrupper ska kunna bo och leva här, men att arbeta för målgruppsinriktad bostadsförsörjning är varken självklart eller enkelt, säger Åsa Svensson, projektledare för Älvstranden Utveckling AB.  

I Lindholmshamnen finns även HSB som erbjuder konceptet ”HSB Dela”, även det en viktig pusselbit för att möjliggöra för en större blandning av människor på Lindholmen. Modellen vänder sig till bosparare i åldern 18 till 29 år och innebär att man delar lägenhetsköpet med HSB.

Så funkar kooperativa hyresrätter

En kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan en bostadsrätt och en vanlig hyresrätt. Den boende betalar en upplåtelseinsats som är betydligt lägre än insatsen för en motsvarande bostadsrätt. Den kooperativa hyresrätten kan inte säljas, men den boende får tillbaka sin insats vid flytt. Den om tecknar sig för en kooperativ hyresrätt blir medlem i föreningen Futura Clara och får inflytande över sitt boende.

Läs mer om Futura Clara och Guldhemmet på Riksbyggen.se

Post Thumbnail
januari 24, 2024

Torg och bryggdäck färdigställs och samtliga bostäder  inflyttade 2024

Lindholmshamnen är i sluttampen och mycket ska färdigställas det kommande året. Bostäder, bryggdäck, torgyta, planteringar, gator och konstverk. Nästa år ska hela området, som beskrivs som Lindholmens gröna lunga, stå klart.

Trots att Lindholmshamnen fortfarande bebyggs har området sedan byggstarten 2016 fått det liv som visionen talade om. Här finns nu tre kvarter med 384 bostäder klara och inflyttade, två parker och flertalet restauranger. Sista etappen bostäder påbörjades våren 2021 och står klart under 2024. Där blir det 197 bostäder varav 40 är kooperativa hyresrätter för unga. Inflyttning påbörjas januari 2024.

Byggherrarna och förvaltningarna har jobbat gemensamt och haft höga ambitioner med hållbarhet och gestaltning. Området ska ge ett sammanhållet intryck där varje huskropp ska uppfattas som en monolit, som stenar som fallit från himlen. Husen har lutande fasader, jordnära kulörer, fasader klädda med shingelteknik och tydliga riktlinjer vad gäller placering av exempelvis stuprör och fönster.

 – Det är inspirerande att se området växa fram. Det blir allt tydligare att idogt arbete med en gemensam målbild gett resultat och nu tydligt präglar karaktären och känslan i området, säger Åsa Svensson, projektledare, Älvstranden Utveckling AB.

Vi börjar se resultatet av visionen där Lindholmshamnen beskrivs som Lindholmens gröna lunga.
Isigt och kallt har det varit under årets första månad och byggnation av torg och bryggdäck fortgår.

Helt ny mark med vattennära torg och bryggdäck

Ett grönt lekstråk som bjuder in till upptäcktsfärd, gröna oaser mellan husen, regnbäddar som fördröjer och renar regnvatten med planteringar, offentlig konst, förskola, verksamheter så som butiker, restauranger och gym som skapar liv på kvällar och helger. Det är en liten del av vad området kan erbjuda idag. Och mer liv ska det bli. Närmast vattnet pågår sedan 2023 den stora byggnationen av bryggdäck med restaurang och torgyta där markytan förlängs ut i älven.

 – Detta är lilla halvön kan man säga. Vi bygger ny mark ut i älven i Lindholmshamnen för att skapa en ny mötesplats i området i direkt anslutning till vattnet, säger Desirée Bosch, projektledare, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Torg och bryggdäck beräknas vara färdiga sommaren 2024 och planteringar görs under hösten. Restaurangen beräknas vara klar 2025.

Fokus gång- och cykelväg

Kikar vi öster ut i området längs Götaverksgatan så kommer här också ske saker under året. Gång- och cykelbanan ska flyttas och uppföras längs fasaden på västra sidan av gatan och den södra korsningen ska trafiksäkerhetsanpassas för gångare. Nya ytskikt kommer även göras på körbanan längs Götaverksgatan.

Lekfull konst

I området finns även konstprojektet Orädd resa uppfört av konstnären Vanna Bowles. Konstprojektet består av tre verk som är utplacerade längs ett huvudstråk i området och på så sätt skapar en visuell förbindelse mellan bostadskvarteren. Två av de tre skulpturerna står sedan 2021 på plats, Murgröneskulptur och Valvporten. Den tredje, Murfragment, installeras hösten 2024 i samband med att de sista kvartersgränderna iordningställs.

 – I mitt arbete har jag lagt vikt på att verken ska tala till människor i alla åldrar, men i synnerhet barn och unga. Jag ville göra något som väcker undran, som inbjuder till beröring och där människor kan känna igen sig, både fysiskt och mentalt, har Vanna Bowles tidigare sagt om konstverken.

Orädd resa är finansierad a Älvstranden Utveckling AB genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Läs mer om Lindholmshamnen

Post Thumbnail
november 3, 2023

Skadad lind utmed Götaverksgatan räddas

I början av oktober flyttades flera lindar utmed Götaverksgatan för att förbättra korsningen som går genom gatan. En av lindarna hade sedan tidigare en skada efter att ha blivit påkörd. Trädet får nu en särskild behandling och förhoppningen är att skadan ska läka så att linden kan stå kvar på platsen och växa vidare.

I samband med trädflytten i oktober beskars rötterna på den skadade linden, vilket ska underlätta för trädet att ta upp näring från jorden och kunna läka. Skadan i barken kommer också att beskäras och därefter lindas stammen för att skydda den mot olika angrepp. Arbetet med att försöka rädda trädet utförs av en trädexpert från Göteborgs Stad i samarbete med en arborist, som är specialiserad på att vårda träd.

Den skadade delen kommer att få ett skydd som byts ut med jämna mellanrum, tills skadan förhoppningsvis har läkt.

Kostsamt att byta ut trädet

Alternativet att i stället byta ut det skadade trädet mot ett nytt är väldigt kostsamt, då det är svårt att få tag på ett träd i samma storlek som övriga träd i allén. Det är även både dyrt och tidsödande att hyra den särskilda maskin som ”skopar upp” träden ur marken, då många kommuner och företag står i kö för att hyra maskinen. Förhoppningen är att den skadade linden ska överleva, vilket kommer visa sig om ungefär ett år då trädet förväntas har fått en skyddande beläggning över skadan.

Post Thumbnail
oktober 23, 2023

Lindholmshamnens torg och bryggdäck tar form

Sedan augusti pågår arbetet med att ställa i ordning torg och bryggdäck i Lindholmshamnen. När arbetet är klart kommer torgytan vara ungefär dubbelt så djup som tidigare, medan bryggdäcket blir cirka 1 000 kvadratmeter stort.

Torg och bryggdäck väntas vara färdigt i juni 2024, därefter kan byggnationen av restaurang och kontor på bryggdäcket ta vid. Det är en av de sista delarna i projektet innan området är helt färdigt.

Så fortskrider arbetet med torg och bryggdäck

Från augusti till början av oktober har torget sanerats och stora mängder massor har schaktats bort. Ytan har i stället fyllts med lättfyllnadsmaterial, som används för att undvika sättningar i marken.

Under perioden oktober till slutet av december pågår pålningsarbete mellan 7.00-18.00 på vardagar. Det är cirka 130 pålar med en längd på 30-56 meter som kommer att borras ner i leran. Pålningen kommer medföra buller, vibrationer och kan även skvätta, och av dessa anledningar kräver arbetet särskilda säkerhetsavstånd. De som jobbar i projektet försöker prioritera så god framkomlighet som möjligt över torget, under vissa perioder kommer dock delar av ytan behöva vara helt avstängd.

Pålarna som borras ner i leran är upp till 56 meter långa

Gröna inslag gör torget komplett

Efter årsskiftet kommer byggnationen av bryggdäcket att påbörjas. Därefter väntar markbeläggning av torget och av tvärgatan som ligger söder om HSB:s hus, framför Benne Pastabar.

Det sista som görs är planteringarna på torgytan. Planteringsarbeten är säsongsberoende och träden mår bäst av att planteras innan det blir för varmt och torrt i april/maj, eller i och med trädens förberedelse inför vintervilan i november/december. Målet är att torgytan ska vara tillgänglig för plantering under våren 2024, om inte det är möjligt kommer arbetet att utföras under tidig vinter.

Post Thumbnail
augusti 29, 2023

Informationsmöte om Lindholmshamnen

Det råder full aktivitet i Lindholmshamnen där området närmast vattnet har förvandlats till en byggarbetsplats med grävskopor och grushögar. Belöningen som väntar kommer vara värd allt byggstök när den nya torgytan och bryggdäcket är på plats sommaren 2024.

Men vad händer egentligen nu och på sikt? Du som bor eller verkar i området är välkommen på ett informationsmöte om det pågående arbetet, där vi berättar mer om planerna för området. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

  • Tid: Onsdag 13 september kl. 17.30-19.00. 
  • Plats: Älvrummet, Lindholmspiren 3-5.

Anmäl dig senast 10 september

För att kunna beställa förtäring vill vi att du anmäler dig. Senast den 10 september behöver vi din anmälan. Varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig till informationsmötet

Post Thumbnail
juni 29, 2023

Byggstart för torg och bryggdäck i Lindholmshamnen

I mitten av augusti startar byggnationen av torg och bryggdäck i Lindholmshamnen. Därefter följer arbetet med restaurang och kontorsverksamhet på bryggdäcket.

Äntligen är väntan över! Efter sommaren kör arbetet med byggnationen av torgytan och bryggdäcket i Lindholmshamnen igång. Arbetet beräknas pågå till slutet av juni 2024 och kommer innebära en del byggstök i området. Som belöning får vi en härlig torgyta och ett bryggdäck som tar oss ännu närmre vattnet. När arbetet med torgyta och bryggdäck är färdigt kommer byggnationen av restaurang och kontorsyta på bryggdäcket att ta vid – ett stort kliv mot målet och ett helt färdigbyggt Lindholmshamnen. De verksamheter som finns i Lindholmshamnen kommer kunna hålla öppet som vanligt under byggnationstiden.

Informationsmöte i september

I mitten av september kommer det att hållas ett informationsmöte för alla som bor och verkar i Lindholmshamnen. Mer information kommer i slutet av augusti, så håll utkik på Lindholmshamnens Facebook- och webbsida.

Illustration: Norconsult

Post Thumbnail
januari 30, 2023

Nya verksamheter öppnar i Lindholmshamnen

Det händer spännande saker i området kring Götaverksgatan. Bottenplanet i kvarteret Blanka börjar fyllas med mycket efterlängtade och välkomna verksamheter, och framöver finns än mer vänta. 

I somras flyttade den första verksamheten in i en av lokalerna, JOS hälsocafé. Sedan dess har ytterligare två verksamheter slagit upp portarna. Den ena är klädbutiken Mockligt, som erbjuder ett blandat utbud av både herr- och damkläder. Varumärken som Vila, Saddler och Pieces hänger på galgarna i butiken. 

Utbudet av fysiska klädbutiker var tidigare saknat i området. Mockligt ville därför fylla behovet och skapa en butik med hög personlig service, säger Kicki Grönlund, License Manager från fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. 

Den andra verksamheten som öppnat upp i kvarteret Blankas lokaler är Mandyfit som erbjuder online PT och kostrådgivning. Målet är att ge kunderna rätt verktyg för att skapa en balanserad livsstil. Kostrådgivning är en av grundpelarna för verksamheten, på plats i lokalen har Mandyfit därför möjlighet att laga mat för att instruera sina kunder på ett bra sätt.

Mandyfit erbjuder Online PT och kostrådgivning för en mer balanserad livsstil.

I närtid planeras fler verksamheter att flytta in i lokalerna och skapa en mer levande stadsdel som finns tillgänglig mer eller mindre dygnets alla timmar. Redan i mars har restaurangen Benne Pastabar preliminärt öppningsdatum. Benne fokuserar på bra mat till bra pris och kedjan expanderar just nu i flertalet städer runt om i landet. Restaurangen kommer att ha fullständiga rättigheter, så här tar du med fördel en AW med kollegorna eller ett glas vin med vännerna.

– Emanuel som är grundare av Benne Pastabar kommer tidigare från en restaurangvärld kantad av lyx. Ur det växte tanken om laga riktigt gott käk från färska råvaror men som alla har råd med, säger Kicki Grönlund, License Manager Atrium Ljungberg.

I den större lokalen i kvarteret Blankas bottenvåningar kommer i närtid en turkisk grillrestaurang att öppna. Restaurangens namn är ännu inte fastställt. Även denna restaurang kommer ha både lunch- och kvällsöppet samt ha fullständiga rättigheter. 

– Ett roligt tillskott som gör att utbudet av mat på Lindholmen växer, säger Kicki Grönlund. 

I lokalen på hörnet pågår förberedelserna inför öppningen av Benne Pastabar.

Utvecklingen av Lindholmshamnen är ett bra steg på vägen mot visionen om en plats där allt man behöver och önskar finns tillgängligt på nära avstånd. För Atrium Ljungberg del sker alltid en noggrann överläggning av vilka verksamheter som ska få flytta in i lokalerna, det som främst styr riktningen i detta fallet är vad som uppskattas och efterfrågas av boende och verkande på Lindholmen.   

– Målet är att man inte ska behöva ta sig någon annanstans för att äta en god lunch eller för en trevlig afterwork. Vår uppgift är att skapa ett bra och blandat utbud som uppfyller de önskemål och behov som finns, säger Kicki Grönlund.

Med andra ord finns mycket spännande att vänta på Lindholmen framöver. Här ska man kunna studera, bo och arbeta, men också shoppa. umgås och underhållas.

Post Thumbnail
december 7, 2022

Nu är det jul på Lindholmen

Den krispiga vinterkylan tagit ett stadigt grepp om staden, och julstämningen infinner sig mer och mer för varje dag som går. Mörkret får motstånd av julbelysning som glimmar på gator och torg. På och omkring Lindholmen är hela december fylld av julaktiviteter. Fram med glöggen och pepparkakorna – här kommer trevlig läsning om aktiviteter inför jul.

Julspecial – Lindholmen by night

Upptäck Lindholmen i kvällsljusets sken. Nu pågår en julspecial av “Lindholmen by night” – en guidad utomhusvandring som pågår på utvalda datum från slutet november till början januari. Den värmande glöggen som serveras vid promenadens startpunkt ger den rätta julstämningen på en gång. Därefter följer en promenad under en och en halv timme på Lindholmens gator.

Vandringen är kostnadsfri och du hittar mer information här.

Boka Älvrummets kostnadsfria vandring och upplev Lindholmen by night. Bild: Älvstranden Utveckling

Julmarknad – Kville Saluhalls Julmarknad

Kvillejul har sedan den arrangerades för första gången 2014 blivit en mysig jultradition för både utställare och besökare. Marknaden arrangeras av Kville Saluhall i samarbete med FCH (Fastighetsägare Centrala Hisingen).

Marknaden bjuder på en blandning av hantverk, mat och konfektyr men även traditionella julsånger framförda av en julkör, tävlingar för både barn och vuxna och såklart finbesök av tomten själv. I år kommer tomten ha en egen hörna inne i saluhallen där barnen kan lämna sin julklappsönskelista och den som vill får även ta en bild med tomten. Under marknaden kan besökarna även köpa närodlade, ekologiska julgranar.

Kvillejul äger rum utanför och inne i Kville Saluhall lördagen 17 december kl 10-16. Läs mer här.

Julmarknad i och utanför Kville Saluhall. Bild: Kville Saluhall

Midvintervaka – Aftonstjärna

Välkommen till Aftonstjärna för att se Midvintervaka fira 11 år – årets upplaga är en omstöpt version med nya inslag som klingar väl med vår samtid. De två fria musikgrupperna Kaja och Tetra Midvintervakar tillsammans sedan 2012 och har en förkärlek för att låta olika traditioner mötas. 

Konserten har fyra speltillfällen mellan den 16-18 december och biljettköp sker här.

Midvintervaka som spelas på Aftonstjärnan i december. Bild: Aftonstjärnan Lindholmen

Julfest på Kooperativet

I år presenteras Kooperativets julunderhållning och smakerna därtill i ett internationellt format. Besökarna kan förvänta sig sång, magi, musik och stjärnglans – det gäller att hålla utkik på balkonger, i taket och kanske till och med på grannens plats för att inte missa nästa överraskning.

Evenemanget är anpassat för grupp- och företagsbokningar och pågår torsdagar och fredagar under hela julbordsperioden. Här bokar du Kooperativets Julfest.

XMAS VARIETY på Kooperativet. Bild: Kooperativet

Vi som arbetar med Lindholmshamnen vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Post Thumbnail
november 16, 2022

Trafiksäkerhetsläget i Lindholmshamnen

Det görs mycket för att öka trafiksäkerheten i och omkring Lindholmshamnen. Snart är de nya gång- och cykelbanorna runt Maskinparken färdigställda. Just tittas det också på olika lösningar för att få ner hastigheten på gatan Lindholmshamnen, där det också finns en lekplats.

– Vi håller på att titta på olika lösningar för att bromsa in trafiken i passagen. Det hela handlar om att utvärdera det vi har byggt och i nuläget så ser man att denna gata har brister i säkerheten som behöver åtgärdas. Vi ställer oss alltid frågan “Hur kan vi göra detta bättre?”, säger Desirée Bosch, projektledare på Trafikkontoret.   

Den röda pilen visar var gatan Lindholmshamnen är placerad.

Hur gatan Lindholmshamnen ska åtgärdas är ännu inte fastställt. Trafikkontoret har kontakt med både boende i området och är ute på egna observationer för att landa i den bästa lösningen.

– Detta gör vi för att kunna utveckla lösningar som bidrar till en sänkt hastighet på trafikanter utan att skapa problem. Bilar och lastbilar måste fortsatt ha möjlighet att passera – det ligger exempelvis ett garage i anslutning till platsen där bilar måste kunna köra in och ut utan att uppleva hinder, säger Dessirée Bosch, projektledare på Trafikkontoret. 

Utformningen är ännu inte fastställd – ovan presenteras förslag som arbetas med i dagsläget.

De olika alternativen som framställs styrs framförallt av säkerheten, men utöver det spelar också funktion, hållbarhet och utseende stor roll.

– Det är framförallt en fråga om hur vi kan få bilar och lastbilar att sänka farten i området, men vi behöver även se till att modulerna som placeras ut går i linje med områdets uttryck. Vi önskar att skapa en inspirerande plats som går att nyttja som sittbänkar exempelvis. Det är dock mycket viktigt att platsen inte lockar till lek och spring, säger Desirée Bosch.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska