Hero Image

Tidplan

Följ Lindholmshamnens fortsatta utveckling och håll dig uppdaterad på vad som händer i området. Informationen uppdateras löpande.

A. Gatan har fått provisorisk belysning för att öka tryggheten. Under vintern 2021/2022 är delar av gatan avstängd på grund av arbeten på Riksbyggens tomt. Gatan färdigställs när Riksbyggens kvarter är klart.

B. Riksbyggen är sist ut med att bygga bostäder i Lindholmshamnen. Arbetet påbörjades våren 2021 och beräknas stå klart 2024. Det blir 197 bostäder varav 40 är kooperativa hyresrätter för unga. Inflyttning 2023-2024.

C. Gatan färdigställs när Riksbyggens kvarter är klart. Beräknat 2025.

D. Lindholmshamnen kommer att utsmyckas med tre konstverk av konstnären Vanna Bowles. Det första kom på plats våren 2021, det andra hösten 2021 och det tredje färdigställs 2024 samtidigt som gatan mellan Riksbyggens och HSBs kvarter färdigställs. Under vintern 2021/2022 kommer justeringar av marken runt det första konstverket behöva rättas till, som blivit fel. Belysning av valvporten kommer även installeras.

E. Gatan färdigställs december 2021.

F. Gatan är färdigställd, skyltning kvarstår.

G. Gatan färdigställs när Maskinparken är klar.

H. Hösten 2021 tas det första spadtaget till det som ska bli Maskinparken: en grön oas med plats för både lek och vila. Parken står färdig 2022.

I. Närmast vattnet planeras för ett bryggdäck med restaurang och torgyta. Byggstarten är framflyttad till 2023 på grund av komplexa byggförhållanden som kräver nya utredningar och tillstånd. Bygget beräknas vara färdigt 2024.

J. Gatan iordningställs december 2021 och kommer att färdigställas när området är färdigbyggt. Gatan behöver användas som byggväg i samband med att bryggdäck, restaurang och torgyta (I) byggs.

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska