Hero Image

Tidplan

Följ Lindholmshamnens fortsatta utveckling och håll dig uppdaterad på vad som händer i området. Informationen uppdateras löpande.

A. Gatan har fått belysning för att öka tryggheten. Under hösten 2021 är delar av gatan avstängdvpå grund av arbeten på Riksbyggens tomt. Gatan färdigställs när Riksbyggens kvarter är klart.

B. Riksbyggen är sist ut med att bygga bostäder i Lindholmshamnen. Arbetet påbörjades våren 2021 och beräknas stå klart 2024. Det blir 197 bostäder varav 40 är kooperativa hyresrätter för unga. Inflyttning 2023-2024.

C. Gatan färdigställs när Riksbyggens kvarter är klart. Beräknat 2024.

D. Lindholmshamnen kommer att utsmyckas med tre konstverk av konstnären Vanna Bowles. Det första kom på plats våren 2021, det andra byggs hösten 2021 och det tredje färdigställs 2024 samtidigt som gatan mellan Riksbyggens och HSBs kvarter färdigställs. Under hösten 2021 kommer justeringar av marken runt det första konstverket behöva rättas till, som blivit fel. Belysning av valvporten kommer även installeras.

E. Gatan färdigställs oktober 2021.

F. Gatan färdigställs oktober 2021.

G. Gatan färdigställs när Maskinparken är klar.

H. Hösten 2021 tas det första spadtaget till det som ska bli Maskinparken: en grön oas med plats för både lek och vila. Parken står färdig 2022.

I. Närmast vattnet planeras för ett bryggdäck med restaurang och torgyta. Byggstarten är framflyttad från våren 2021 till 2022 på grund av komplexa byggförhållanden som kräver nya utredningar och tillstånd. Bygget beräknas vara färdigt 2024.

J. Gatan iordningställs november 2021 och kommer att färdigställas när området är färdigbyggt. Gatan behöver användas som byggväg i samband med att bryggdäck, restaurang och torgyta (I) byggs.

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska