Hero Image

Aktuell tidplan

Följ Lindholmshamnens fortsatta utveckling och håll dig uppdaterad på vad som händer i området. Informationen uppdateras löpande.

Pågående

I. Närmast vattnet pågår byggnation av bryggdäck med restaurang och torgyta. Byggstart 2023. Torg och bryggdäck beräknas vara färdiga sommaren 2024 och planteringar görs under hösten.
Restaurangen beräknas vara klar 2025.

J. Gatan är delvis iordningställd. Resterande del kommer att färdigställas när torg och bryggdäck är färdigbyggt 2024. Gatan behöver användas som byggväg i samband med att bryggdäck, restaurang och torgyta (I) byggs.

A. Gatan har fått provisorisk belysning för att öka tryggheten. Gatan färdigställs när Riksbyggens kvarter är klara 2024. Det tredje och sista konstverket för området kommer även att färdigställas hösten 2024. Konstverket heter Murfragment och är en del av konstprojektet Orädd resa av Vanna Bowles, där även Murgröneskulptur (E) och Valvporten (D) ingår. Markbeläggningen i området läggs samman med övriga kvartersgränder 2024.

B. Riksbyggen är sist ut med att bygga bostäder i Lindholmshamnen. Arbetet påbörjades våren 2021 och står klart under 2024. Det blir 197 bostäder varav 40 är kooperativa hyresrätter för unga. Inflyttning påbörjas januari 2024. Bottenvåningarna ägs och utvecklas av Atrium Ljungberg.

C. Gatan färdigställs när Riksbyggens kvarter är klart. Beräknat 2024.
I detta arbete ingår att en gång- och cykelbana ska anläggas längs fasaden, och den tillfälliga gång- och cykelbanan i mitten av allén ska tas bort. Korsningen där område C, F och G möts på Götaverksgatan ska även trafiksäkerhetsanpassas för gående.

Klart

G. Delar av gatan färdigställdes 2022/2023. Nya ytskikt på körbanan och färdigställande görs i samspel med gatan i område C, detta genomförs 2024.

D. Gatan färdigställdes 2021 och utsmyckades med ett av de tre konstverken av konstnären Vanna Bowles, Valvporten.

E. Gatan färdigställdes 2021 och utsmyckades med ett av de tre konstverken av konstnären Vanna Bowles, Murgröneskulptur.

F. Gatan färdigställdes 2021.

H. Under hösten 2021 togs det första spadtaget till Maskinparken: en grön oas med plats för både lek och vila. Parken färdigställdes 2022.

L. Lekstråk, färdigställt 2021. Under 2023 kompletterades lekstråket med en plantering med sittplatser i korsningen för ökad trafiksäkerhet i området.

N. Färdigställt 2021, bostäder och verksamheter i bottenplan, HSB. Bottenvåningarna ägs och utvecklas av Atrium Ljungberg.

M. Färdigställt 2020, bostäder och verksamheter i bottenplan, Peab.

K. Färdigställt 2018, bostäder, Skanska. Kvarteret huserar även en förskola med fyra avdelningar.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska