Bostäder

Lindholmen är en del av Vision Älvstaden. Tillsammans med Göteborgs Stads förvaltningar och näringslivet skapar vi en inkluderande, grön och dynamisk innerstad runt älven.

Med en snabbt växande siffra i folk som bor, arbetar, studerar och forskar på Lindholmen innebär det att det är mycket som ska byggas – och allt genomsyras av klimatanpassade lösningar. Konsortiet arbetar gemensamt med hållbarhet – social, ekologisk och ekonomisk. I Lindholmshamnen kommer det att byggas runt 650 bostäder, en förskola, flera verksamhetslokaler och även nya parker. Det är med andra ord ett stort projekt. Därför är vi flera byggherrar som planerar och skapar Lindholmshamnen – tillsammans.

 

HSB

Brf Blanka består av 122 bostadsrätter på ett till fem rum och kök. Innovativ arkitektur i de fyra husen som utgör brf Blanka går hand i hand med omgivningens internationella atmosfär. Projektet är ritat av Wingårdhs arkitekter. Brf Blanka är byggda enligt riktlinjerna för Svanenmärkning. Läs mer

PEAB

Brf Lindholmsvarvet är ett projekt i framkant, både vad gäller miljö, materialval och arkitektur som smälter in i områdets vattennära karaktär. Solceller, smidig sopsortering och sedumtak som renar och fördröjer regnvatten är några exempel. Alla de 129 lägenheterna är byggda enligt riktlinjerna för Svanenmärkning.

RIKSBYGGEN

I Lindholmshamnen uppför Riksbyggen bostäder med stort fokus på att underlätta för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden. Bland annat kommer Riksbyggen att för första gången bygga kooperativa hyresrätter för unga vuxna där det är de boende tillsammans som äger fastigheten.

Totalt kommer kvarteret att inhysa 197 bostäder och ett antal kommersiella lokaler. Läs mer

SKANSKA

I Brf Lindholmspiren har vi skapat ett dynamiskt kvarter med Svanenmärkta hus varav det ena är hela 16 våningar högt och bjuder på en härlig utsikt ut över älven och staden. De andra husen varierar i höjd, med allt från 3 till 8 våningar. I ett av husen har vi även bygget en förskola. Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

Älvstranden Utveckling är katalysatorn i processen kring Lindholmshamnens planering och utbyggnad. Uppdraget går ut på att effektivisera samarbetet mellan parterna och kommunens samarbetsorgan. Det innebär bland annat att bolaget är samordnare gentemot Göteborgs Stads förvaltningar, samt fungerar som representant i den kommunala planeringsprocessen.  Läs mer

Våra kvarter

Gestaltningsprogrammet

Gestaltningsprogrammets avsikt är att definiera Lindholmshamnens gemensamma identitet och säkerställa kvalitetsnivån för utformning och genomförande av den offentliga miljön, gårdar och byggnader. Riktlinjerna har tagits fram gemensamt inom konsortiet.

Läs gestaltningsprogrammet för Lindholmshamnen

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska