Tidslinje 1850 – 2025

2025

Projektet färdigt

Restaurangen på bryggdäcket är färdig, liksom de sista gatorna. Lindholmshamnen beräknas därmed vara helt klart. Nu finns ca 650 bostäder här samt restauranger, förskola och flera lekparker. Modern arkitektur möter klassisk varvsmark, och göteborgarna möter vattnet i den nya stadsdelen som har hållbara lösningar i fokus.
$event['image']['alt']
2024

650 bostäder klara

Bygget av restaurang- och kontorsbyggnad tar vid. Hos Riksbyggen är det inflyttning i de nybyggda, kooperativa hyresrätterna – en speciell boendeform och ett sätt för unga att komma in på bostadsmarknaden. Det tredje och sista konstverket installeras i området och utmed Lindholmsallén pågår arbetet med spårväg.
2023

Färdigbyggd stadsdel närmar sig

Nu påbörjas bygget av bryggdäcket och torgyta. Vi kommer allt närmre ett färdigt Lindholmshamnen.
$event['image']['alt']
2022

Ny park på plats

Nu är Lindholmshamnens andra park, Maskinparken, färdig. Det är en rund park med öppen grönyta omgiven av träd, kullar med ängsblommor, en pergola och olika typer av sittplatser.
$event['image']['alt']
2021

80 procent inflyttat

I början av året står det nya, permanenta parkstråket färdigt. Riksbyggen börjar bygga och i HSB:s kvarter är det inflyttning, vilket innebär att fyra av fem kvarter och cirka 450 bostäder nu är inflyttade i Lindholmshamnen. Regnbågsparken flyttar från Lindholmshamnen och områdets andra permanenta park, Maskinparken, börjar anläggas. Två av tre konstverk installeras mellan husen.
$event['image']['alt']
2020

Nya möjligheter på vattnet

En vattentomt i den inre delen av Lindholmshamnen får nya ägare, som planerar för restaurang och kontor på platsen. Dessutom kommer ett större trädäck byggas på tomten, där göteborgarna kommer kunna möta vattnet på riktigt. Under hösten är det inflyttning i Peabs andra kvarter, och nya verksamheter inom restaurangbranschen berättar att de slår upp dörrarna i Lindholmshamnen inom kort.
2019

Restauranger öppnar upp

Bygget av HSB:s kvarter tar fart på allvar. Lindholmshamnens första verksamheter öppnar och det går nu att njuta av både surdegspizza och italienskt kaffe. Efter sommaren är det invigning av den temporära parken Regnbågsparken.
$event['image']['alt']
2018

Inflyttning startar

Första inflyttningen sker. En efterlängtad förskola öppnar i Lindholmshamnen och bidrar till fler yngre förmågor på Lindholmen. Gatorna börjar ta form och området anpassas för att vara väl skyddat mot högt vatten i framtiden.
$event['image']['alt']
2017

Konsten tar plats

Ett ungdomsråd är med och tycker till kring konstgestaltningen av gatorna i Lindholmshamnen.
$event['image']['alt']
2016

Bygget av kvarteren i Lindholmshamnen inleds

Peabs kvarter närmast vattnet och Skanskas kvarter, som bland annat kommer att få en förskola, är först ut att sätta spaden i marken.
$event['image']['alt']
2014

Detaljplanen för Lindholmshamnen vinner laga kraft

Nu är det slutgiltigt beslutat vad som ska byggas i Lindholmshamnen och hur det ska se ut. Marken delas upp mellan de olika byggherrarna.
2013

Detaljplan antas

Detaljplanen för Lindholmshamnen antas. Lindholmshamnen ska bli en stadsdel där hållbarhet, den levande och den mänskliga staden är i fokus. Ett pulserande nav med en stadsmiljö som präglas av nytänkande, kvalitet och vacker arkitektur.
2011

Gemensam vision för Lindholmshamnen

Ett konsortium som består av Peab, Skanska, HSB, Riksbyggen och Älvstranden Utveckling bildas och parterna påbörjar arbetet med en gemensam vision. Den ligger till grund för Lindholmshamnen tillsammans med Vision Älvstaden, som antas av kommunfullmäktige 2012.
2010-talet

Växtkraften fortsätter

Lindholmen fortsätter att växa och utvecklas med förbättrad infrastruktur, fler företag och nya byggnader, däribland landmärken som Kuggen, Navet och Radisson Blu Riverside hotel.
$event['image']['alt']
2000-talet

Lindholmen Science Park etableras

Svenska globala företag bestämmer sig för att satsa på Lindholmen tillsammans med staden och akademin. En internationell företagspark växer fram och blir ett centrum för kunskap och innovation inom transport, mobilt internet, modern media och design. Här möts studenter och företag som en del av en arena för samverkan utan geografiska gränser. Samtidigt tar den fysiska utvecklingen av området fart, bland annat byggs Lindholmsallén som utgör en huvudled genom området.
$event['image']['alt']
1990-talet

Näringslivet närmar sig

Göteborgs Stad driver ett omfattande förändringsarbete tillsammans med Göteborgs näringsliv, med inriktningen att driva forskning, utbildning och näringsliv till Lindholmen. Området får nytt liv.
$event['image']['alt']
1980-talet

Förändringens vindar

En omskolningsverksamhet startar för varvsarbetare och ett antal gymnasieskolor etableras i området. Tack vare att det sedan tidigare fanns utbildningslokaler på Lindholmen föll det sig naturligt att förlägga både omskolningsverksamhet och gymnasieskolor här. Samtidigt utvecklas ett av de gamla varven till reparationsvarv.
$event['image']['alt']
1970-talet

Slutet på en epok

Ett forskningscenter med utbildningslokaler etableras på Lindholmen i samarbete med Chalmers och Sahlgrenska. Syftet är att minska yrkesskador på hörsel, syn och ryggar. Det sista fartyget byggs på Lindholmsvarvet.
1960-talet

Varvsindustrin blomstrar

På Lindholmen finns några av världens ledande skeppsvarv med sammanlagt nära 8000 anställda.
$event['image']['alt']
1900-talet

Varvsindustrin växer fram

Varvet växer kraftigt runt sekelskiftet och på Lindholmen byggs Sveriges första torrdocka, ett embryo till Lindholmsvarvet.
$event['image']['alt']
1850

Lindholmen industrialiseras

Lindholmen var den första delen av Hisingen som industrialiserades. Här byggdes ett skeppsvarv för järnfartyg som kompletterades med mekanisk verkstad för ångfartyg.
$event['image']['alt']

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska