Post Thumbnail

Skadad lind utmed Götaverksgatan räddas

november 3, 2023

I början av oktober flyttades flera lindar utmed Götaverksgatan för att förbättra korsningen som går genom gatan. En av lindarna hade sedan tidigare en skada efter att ha blivit påkörd. Trädet får nu en särskild behandling och förhoppningen är att skadan ska läka så att linden kan stå kvar på platsen och växa vidare.

I samband med trädflytten i oktober beskars rötterna på den skadade linden, vilket ska underlätta för trädet att ta upp näring från jorden och kunna läka. Skadan i barken kommer också att beskäras och därefter lindas stammen för att skydda den mot olika angrepp. Arbetet med att försöka rädda trädet utförs av en trädexpert från Göteborgs Stad i samarbete med en arborist, som är specialiserad på att vårda träd.

Den skadade delen kommer att få ett skydd som byts ut med jämna mellanrum, tills skadan förhoppningsvis har läkt.

Kostsamt att byta ut trädet

Alternativet att i stället byta ut det skadade trädet mot ett nytt är väldigt kostsamt, då det är svårt att få tag på ett träd i samma storlek som övriga träd i allén. Det är även både dyrt och tidsödande att hyra den särskilda maskin som ”skopar upp” träden ur marken, då många kommuner och företag står i kö för att hyra maskinen. Förhoppningen är att den skadade linden ska överleva, vilket kommer visa sig om ungefär ett år då trädet förväntas har fått en skyddande beläggning över skadan.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska