Post Thumbnail

Trafiksäkerhetsläget i Lindholmshamnen

november 16, 2022

Det görs mycket för att öka trafiksäkerheten i och omkring Lindholmshamnen. Snart är de nya gång- och cykelbanorna runt Maskinparken färdigställda. Just tittas det också på olika lösningar för att få ner hastigheten på gatan Lindholmshamnen, där det också finns en lekplats.

– Vi håller på att titta på olika lösningar för att bromsa in trafiken i passagen. Det hela handlar om att utvärdera det vi har byggt och i nuläget så ser man att denna gata har brister i säkerheten som behöver åtgärdas. Vi ställer oss alltid frågan “Hur kan vi göra detta bättre?”, säger Desirée Bosch, projektledare på Trafikkontoret.   

Den röda pilen visar var gatan Lindholmshamnen är placerad.

Hur gatan Lindholmshamnen ska åtgärdas är ännu inte fastställt. Trafikkontoret har kontakt med både boende i området och är ute på egna observationer för att landa i den bästa lösningen.

– Detta gör vi för att kunna utveckla lösningar som bidrar till en sänkt hastighet på trafikanter utan att skapa problem. Bilar och lastbilar måste fortsatt ha möjlighet att passera – det ligger exempelvis ett garage i anslutning till platsen där bilar måste kunna köra in och ut utan att uppleva hinder, säger Dessirée Bosch, projektledare på Trafikkontoret. 

Utformningen är ännu inte fastställd – ovan presenteras förslag som arbetas med i dagsläget.

De olika alternativen som framställs styrs framförallt av säkerheten, men utöver det spelar också funktion, hållbarhet och utseende stor roll.

– Det är framförallt en fråga om hur vi kan få bilar och lastbilar att sänka farten i området, men vi behöver även se till att modulerna som placeras ut går i linje med områdets uttryck. Vi önskar att skapa en inspirerande plats som går att nyttja som sittbänkar exempelvis. Det är dock mycket viktigt att platsen inte lockar till lek och spring, säger Desirée Bosch.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska