Post Thumbnail

Torg och bryggdäck färdigställs och samtliga bostäder  inflyttade 2024

januari 24, 2024

Lindholmshamnen är i sluttampen och mycket ska färdigställas det kommande året. Bostäder, bryggdäck, torgyta, planteringar, gator och konstverk. Nästa år ska hela området, som beskrivs som Lindholmens gröna lunga, stå klart.

Trots att Lindholmshamnen fortfarande bebyggs har området sedan byggstarten 2016 fått det liv som visionen talade om. Här finns nu tre kvarter med 384 bostäder klara och inflyttade, två parker och flertalet restauranger. Sista etappen bostäder påbörjades våren 2021 och står klart under 2024. Där blir det 197 bostäder varav 40 är kooperativa hyresrätter för unga. Inflyttning påbörjas januari 2024.

Byggherrarna och förvaltningarna har jobbat gemensamt och haft höga ambitioner med hållbarhet och gestaltning. Området ska ge ett sammanhållet intryck där varje huskropp ska uppfattas som en monolit, som stenar som fallit från himlen. Husen har lutande fasader, jordnära kulörer, fasader klädda med shingelteknik och tydliga riktlinjer vad gäller placering av exempelvis stuprör och fönster.

 – Det är inspirerande att se området växa fram. Det blir allt tydligare att idogt arbete med en gemensam målbild gett resultat och nu tydligt präglar karaktären och känslan i området, säger Åsa Svensson, projektledare, Älvstranden Utveckling AB.

Vi börjar se resultatet av visionen där Lindholmshamnen beskrivs som Lindholmens gröna lunga.
Isigt och kallt har det varit under årets första månad och byggnation av torg och bryggdäck fortgår.

Helt ny mark med vattennära torg och bryggdäck

Ett grönt lekstråk som bjuder in till upptäcktsfärd, gröna oaser mellan husen, regnbäddar som fördröjer och renar regnvatten med planteringar, offentlig konst, förskola, verksamheter så som butiker, restauranger och gym som skapar liv på kvällar och helger. Det är en liten del av vad området kan erbjuda idag. Och mer liv ska det bli. Närmast vattnet pågår sedan 2023 den stora byggnationen av bryggdäck med restaurang och torgyta där markytan förlängs ut i älven.

 – Detta är lilla halvön kan man säga. Vi bygger ny mark ut i älven i Lindholmshamnen för att skapa en ny mötesplats i området i direkt anslutning till vattnet, säger Desirée Bosch, projektledare, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Torg och bryggdäck beräknas vara färdiga sommaren 2024 och planteringar görs under hösten. Restaurangen beräknas vara klar 2025.

Fokus gång- och cykelväg

Kikar vi öster ut i området längs Götaverksgatan så kommer här också ske saker under året. Gång- och cykelbanan ska flyttas och uppföras längs fasaden på västra sidan av gatan och den södra korsningen ska trafiksäkerhetsanpassas för gångare. Nya ytskikt kommer även göras på körbanan längs Götaverksgatan.

Lekfull konst

I området finns även konstprojektet Orädd resa uppfört av konstnären Vanna Bowles. Konstprojektet består av tre verk som är utplacerade längs ett huvudstråk i området och på så sätt skapar en visuell förbindelse mellan bostadskvarteren. Två av de tre skulpturerna står sedan 2021 på plats, Murgröneskulptur och Valvporten. Den tredje, Murfragment, installeras hösten 2024 i samband med att de sista kvartersgränderna iordningställs.

 – I mitt arbete har jag lagt vikt på att verken ska tala till människor i alla åldrar, men i synnerhet barn och unga. Jag ville göra något som väcker undran, som inbjuder till beröring och där människor kan känna igen sig, både fysiskt och mentalt, har Vanna Bowles tidigare sagt om konstverken.

Orädd resa är finansierad a Älvstranden Utveckling AB genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.

Läs mer om Lindholmshamnen

Bilder
Visionsbild över Lindholmshamnen med dess nya bryggdäck i skymningsljus.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska