Post Thumbnail

Lindholmshamnens torg och bryggdäck tar form

oktober 23, 2023

Sedan augusti pågår arbetet med att ställa i ordning torg och bryggdäck i Lindholmshamnen. När arbetet är klart kommer torgytan vara ungefär dubbelt så djup som tidigare, medan bryggdäcket blir cirka 1 000 kvadratmeter stort.

Torg och bryggdäck väntas vara färdigt i juni 2024, därefter kan byggnationen av restaurang och kontor på bryggdäcket ta vid. Det är en av de sista delarna i projektet innan området är helt färdigt.

Så fortskrider arbetet med torg och bryggdäck

Från augusti till början av oktober har torget sanerats och stora mängder massor har schaktats bort. Ytan har i stället fyllts med lättfyllnadsmaterial, som används för att undvika sättningar i marken.

Under perioden oktober till slutet av december pågår pålningsarbete mellan 7.00-18.00 på vardagar. Det är cirka 130 pålar med en längd på 30-56 meter som kommer att borras ner i leran. Pålningen kommer medföra buller, vibrationer och kan även skvätta, och av dessa anledningar kräver arbetet särskilda säkerhetsavstånd. De som jobbar i projektet försöker prioritera så god framkomlighet som möjligt över torget, under vissa perioder kommer dock delar av ytan behöva vara helt avstängd.

Pålarna som borras ner i leran är upp till 56 meter långa

Gröna inslag gör torget komplett

Efter årsskiftet kommer byggnationen av bryggdäcket att påbörjas. Därefter väntar markbeläggning av torget och av tvärgatan som ligger söder om HSB:s hus, framför Benne Pastabar.

Det sista som görs är planteringarna på torgytan. Planteringsarbeten är säsongsberoende och träden mår bäst av att planteras innan det blir för varmt och torrt i april/maj, eller i och med trädens förberedelse inför vintervilan i november/december. Målet är att torgytan ska vara tillgänglig för plantering under våren 2024, om inte det är möjligt kommer arbetet att utföras under tidig vinter.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska