Post Thumbnail

Byggstart för Maskinparken

oktober 21, 2021

I slutet av oktober börjar park- och naturförvaltningen bygga Maskinparken. Det blir en rund park med öppen grönyta omgiven av träd, kullar med ängsblommor, en pergola och olika typer av sittplatser.

Innan byggnationen av parken börjar hägnas området in framför Götaverkens gamla maskinhall M1.

– Det första som sker är markarbeten. Vi behöver ta bort massor från den gamla varvsindustrin som funnits på platsen, säger projektledare Penelope Nikolopoulos, park- och naturförvaltningen. 

Under början av 2022 läggs nya massor på för grundläggning och för planteringar. De första träden planteras tidigt under våren och efter det planteras växter. 

– Det blir ett fyrtiotal stora träd. Vi har flera olika sorter för att skapa variation i färg, form och struktur, till exempel himalayabjörk, ginkgo, japansk lärk, tulpanträd, humlebok, svarttall och hängande silverpäron, berättar Penelope.

Färdig sommaren 2022
Mellan träden anläggs grästäckta kullar med inslag av ängsblommor och lökväxter. I den stora nedsänkta ytan i mitten av parken planteras växter som tål såväl mycket vatten som uttorkning. Anledningen är att parken ska kunna ta om hand stora mängder regnvatten.

Sist kommer olika typer av sittplatser, belysning samt en pergola på plats och grusgången omkring den nedsänkta gröna ytan anläggs.

Till sommaren 2022 ska Maskinparken vara färdig och välkomna besökare för att strosa, leka, vila, kanske äta sin lunch eller bara vara och njuta av grönskan.

En pergola kommer att rama in Maskinparken och skapa möjligheter för mer grönska.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska