Post Thumbnail

Historien i studentbostädernas väggar

juli 3, 2020

De numera studentbostäderna på Lindholmen har mer historia i byggnaden än vad man ser vid första anblick. Under 50- och 60-talet var området där fastigheten står världens fjärde största varv. På bilden ovan ser du Götaverkens port och huset Smedjan vid tid för hemgång. 

När Göteborg i slutet av 1960-talet drabbades av en akut finansiell kris påverkades de två storvarven Götaverken och Kockums som resulterade i att Götaverken avnoterades på Stockholms fondbörs. Detta ledde till statlig inblandningen i varvsindustrins ägarstruktur för att räddas från konkurs men tyvärr skulle det visa sig inte räcka för varvens överlevnad.

Efter varvskrisen bildades 1985 ett fastighetsbolag som tog över anläggningarna och byggde om dem. 1996 köpte Göteborgs Stad upp fastighetsbolaget och bildade det bolag som idag är Älvstranden Utveckling AB som arbetar med utvecklingen av Lindholmshamnen.

Smedjan har sedan varvskrisen levt vidare som kontorsfastighet och såldes 2017 till Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS). 2018 omvandlade SGS den från kontor till studentbostäder och idag ryms hela 86 studentlägenheter. Studenterna har nu bott här 1,5 år och har perfekt promenadavstånd till bland annat Chalmers och Yrgo. Härifrån skapas ny historia – det blir spännande att få se vad som hänt om ytterligare 60 år!

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska