Post Thumbnail

Lindholmshamnen får sitt första konstverk

mars 23, 2021

Den 6 april startar uppbyggnaden av det första av tre konstverk i Lindholmshamnen. Konstverket, som är framtaget av Vanna Bowles, är en valvport som kommer att muras enligt tusenårig gammal hantverkskonst.

Totalt kommer Lindholmshamnen få tre konstverk som färdigställs allteftersom gatorna i området blir klara. De tre verken ska vara placerade så att när man går från det första ser man strax det andra, och när man når det andra, skymtar man det tredje. De förstärker på så vis ”färden” genom stråket.

Konstverken berikar gatorna

Gatorna i Lindholmshamnen ska vara upplevelserika gator där trafiken sker på gångtrafikanternas villkor. Därför är planteringar och konstverk en viktig del i att berika gatorna. Valen av färger och former på konstverken har inspirerats av fasaderna runt gångstråket för att passa in i miljön.

– Vid utveckling av området är det en självklarhet att konst ska vara en del av stadsutvecklingen, säger Evelina Johansson, projektledare. Konsten har varit med tidigt så att det har funnits möjlighet att påverka utformningen av gatan.

Ska väcka nyfikenhet och engagemang

Det första konstverket som nu kommer på plats är skapat med inspiration från arkeologiska utgrävningar och ruinplatser. Det har formen av ett valv med insidan täck av specialgjorda kakelplattor med teckningar på. På marken under valvet formas ett mönster i smågatsten i olika färger och storlekar. Att få konstverket på plats är en långsam process och det kommer att växa fram successivt under några veckor.

– I mitt arbete med verken har jag lagt vikt på att de ska kunna tala till människor i alla åldrar, i synnerhet till barn och unga, säger Vanna Bowles, konstnär. Jag önskar göra något som väcker undran, som inbjuder till beröring och där människor kan känna igen sig, både fysiskt och mentalt. Jag vill skapa verk som är formstarka och uttrycksfulla på avstånd, samtidigt som de ska kunna upplevas på nära håll, med detaljer som väcker nyfikenhet och engagemang.

Lindholmshamnens första konstverk kommer att placeras mellan husen och består av en flera meter hög valvport.
Lindholmshamnens första konstverk kommer att placeras mellan husen och består av en flera meter hög valvport.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska