Post Thumbnail

Lindholmshamnens utveckling nu och i framtiden

juni 17, 2021

Utvecklingen av Lindholmshamnen fortsätter. Nu är fem kvarter inflyttade och under våren 2021 togs de första spadtagen i områdets sista kvarter. Samtidigt kompletteras Lindholmshamnen med nya parker, konstverk, verksamheter, gator och allmänna platser.

Följ Lindholmshamnens fortsatta utveckling och håll dig uppdaterad på vad som händer via den nya sidan på lindholmshamnen.se, som innehåller en karta med tidplan och kort information om respektive delprojekt. Informationen uppdateras löpande.

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska