Post Thumbnail

Lindholmsleveransen – en innovativ samlastningslösning för avfall, gods och paket

augusti 31, 2021

Lindholmen satsar nytänkande och smart genom Lindholmsleveransen. Det är en tjänst som ska minska den tunga trafiken i området, genom att gods som ska levereras till företag, skolor och andra aktörer samlastas på en mikroterminal. Godset körs sedan ut med mindre fordon som drivs av förnybart bränsle, samtidigt som avfall tas med tillbaka. Ett miljöfokuserat koncept som är mycket uppskattat och nu även används i Lindholmshamnen. 

Lindholmsleveransen är framtaget av Älvstranden Utveckling tillsammans med Trafikkontoret och Kretslopp och Vatten. Renova Miljö ansvarar för drift och att vidareutveckla tjänsten, som går ut på samlastning av återvinnings- och avfallshantering i kombination med post- och godstransporter. Utöver detta lämnar Renova Miljö också statistik över kundens återvinning- och avfallsvolymer samt erbjuder övrig service anpassad till kundens specifika behov. Några av många fördelar som Lindholmsleveransen innebär är minskad trafikbelastning, ökad trafiksäkerhet, minskad bullernivå, minskade utsläpp och en attraktiv närmiljö.

HSB Brf Blanka är användare av Lindholmsleveransen sedan mars i år. Det vill säga sen strax efter att återvinningsrummet stod färdigt och tillgängligt för de boende i byggnaden. 

Den stora fördelen med Lindholmsleveransen är att det blir minskad tung trafik i kvarteret. De använder ju sig av mindre och tystare fordon vilket innebär en både tryggare och trevligare miljö att arbeta och bo i.

Azra Kadribasic, projekteringsledare HSB Brf Blanka.

Det är otroligt roligt att Lindholmsleveransen till slut kunnat skalas upp och även omfatta bostäderna i Lindholmshamnen. Tjänsten kompletterar sopsugen väl och tillsammans ska lösningarna bidra till en hög återvinningsgrad av avfallet och trevliga stadsmiljöer utan allt för mycket tunga fordon och buller.

Evelina Johansson, projektledare Lindholmshamnen
En del av Renova Miljös uppdrag med Lindholmsleveransen är avfallshantering.

Idén startade som ett pilotprojekt 2008 och drivs nu som en kommersiell tjänst. Lindholmsleveransen har medfört stora vinster för både miljön och boenden på Lindholmen – bland annat har den tunga trafiken minskat med över 80% sedan start. Lindholmsleveransen fungerar även som en inspirationskälla och konceptet har stor potential att spridas till andra stadsdelar i och kring Göteborg. Flera andra städer i Sverige arbetar med eller vill få till liknande lösningar som Lindholmsleveransen.

Postdistribution till förväntansfulla mottagare.

Mer spännande information om Lindholmsleveransen hittar du via länkarna nedan. 

https://www.youtube.com/watch?v=xmzCCfDiCN4

https://www.renova.se/produkter-och-tjanster/fler-tjanster/lindholmsleveransen/

https://dencity.se/transportlosningar/stadsdelsnara-samlastning

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska