Post Thumbnail

Snart öppnar Maskinparken i Lindholmshamnen

juni 30, 2022

Vid Götaverksgatan i Lindholmshamnen, har framväxten av Maskinparken pågått sedan förra hösten. Den nya parken, som kommer att öppnas inom kort, kommer att bjuda in till såväl möten som återhämtning. 

Framför Götaverkens gamla maskinhall lockar nu en grön oas. Blickfånget är den stora nedsänkta gräsmattan. Den gröna ytan lämpar sig väl för lek, spel och picknick. Gräsmattan omsluts av många olika träd, grönskande kullar, stenmurar och pergola. Det finns också sittplatser att slå sig ned vid och äta den medhavda lunchen som inköpts hos någon av de närliggande restaurangerna.

Sittplatser att slå sig ned vid för att äta den medhavda lunchen.

Grönskande oas som inte förlorat sitt historiska och industriella arv

– I parken har det planterats 47 träd. Bland annat Gingko Biloba, Tulpanträd, Japansk lärk och vintergröna tallar. De samspelar med buskar och böljande kullar med högvuxet örtblandatgräs och ängsblommor, säger Kajsa Markänger, en av projektledarna för  Maskinparken.

Även om parkens runda form kraftigt bryter av mot den kantiga omgivningen, så har parken inte gått miste om sitt historiska och industriella uttryck. Förutom namnets tydliga koppling, finns också designelement som knyter an till platsens arv. Den roströda färgen, som vi känner igen från Eriksbergskranen, och som matchar omgivande tegelbyggnader, går igen i färgvalet till både pergolan och på de höga industriellt präglade belysningsstolparna.

En blågrön park som har flera syften

Maskinparken beskrivs ofta som en grön oas i Lindholmshamnen. Men egentligen är den blågrön, menar Penelope Nikolopoulos, den andra projektledaren för Maskinparken. 

– I mitten av parken är det förberett för att kunna samla upp vatten från kraftiga skyfall. Hela 500 kubikmeter kan rymmas där. Om det behövs, blir Maskinparken till en skyddande bassäng. Stora vattenmassor kan på detta sätt ledas undan från byggnader och  vägnät som annars riskeras att skadas. I sänkan mitt i parken blir det därför växter som främst tål torka men också kortare blöta perioder, säger Penelope Nikolopoulos.

Grönska och träd som växer sig vackra i Lindholmshamnen.

En knutpunkt för alla året runt

Kajsa Markänger beskriver hur besökaren kan uppleva årstidsskiftningarna i Maskinparken. 

– Besökaren kommer kunna njuta av vårblomning, högsommarprakt, höstfägring och vintergrönt även om vissa delar kommer vara avskärmade med låga staket till dess att växterna har etablerat sig ordentligt.

– Maskinparken är enkel, men elegant i sin utformning. Cirkelformen är inbjudande och  tillgänglig. Men parken har också rumsliga omfamnande element tack vare träden, kullarna, stenmurarna, pergolan och de olika sittplatserna. Maskinparken blir en knutpunkt och en grön oas såväl dag- som kvällstid, avslutar Penelope Nikolopoulos.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska