Post Thumbnail

Stora satsningar på infrastruktur till Lindholmen

oktober 29, 2021

Varje vardag korsar över 300 000 resenärer Göta älv via broar, tunnlar och färjor. Nu planeras fler förbindelser över älven för att lätta trycket för trafik och resande mellan Hisingen och fastlandet. Satsningen innebär en tunnel mellan Lindholmen och Stigbergstorget, en ny gång- och cykelbro från Hugo Hammars kaj, ett nytt färjeläge vid Keillers kaj samt en utbyggnad av spårvägen som binder samman Lindholmen med Frihamnen.

I takt med att staden växer, ökar även trycket på de befintliga förbindelserna mellan Hisingen, fastlandet och närliggande kommuner. Västra Götalandsregionen har därför tillsammans med Partille, Göteborgs och Mölndals kommun tagit fram ett program för att knyta ihop stadsdelarna ytterligare.

Fyra av de nya knytpunkterna som planeras till Lindholmen.

1. Lindholmsförbindelsen – en tunnel mellan Lindholmen och
Stigbergstorget

För att ge kollektivtrafiken förutsättningar att klara högt tryck utan att påverka sjöfart, stadsmiljö och restider beslutade kommunfullmäktige i september att bygga en tunnel mellan Lindholmen och Stigbergstorget.

– En tunnel ger bäst förutsättningar för snabb och kapacitetstarkt resande samt ger bättre förutsättningar för god stadsmiljöutveckling, säger Ma-Lou Wihlborg, programledare från trafikkontoret för sträckan Lindholmen – Linnéplatsen.

I framtiden kan du ta dig mellan Lindholmen och Stigberget under älven.

2. Gång- och cykelbro mellan Hugo Hammars kaj och Packhuskajen

Strax efter att nya Hisingsbron invigdes blev det också klart att bygga en gång- och cykelbro som förbinder Hugo Hammars kaj på Lindholmen med Packhuskajen på fastlandet.

– Bron kommer att skapa en genväg över älven, underlätta människors vardag och stimulera ett ökat hållbart resande. Trafikkontoret siktar på att bron ska stå färdig tio år efter att kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning vilket betyder att vi, med förutsättning att allt går som det ska, kommer kunna cykla och promenera över bron år 2031, säger Miljöpartiets kommunalråd Karin Pleijel.

Här planeras en gång- och cykelbro binda samman Lindholmen och fastlandet i framtiden.

3. Nytt färjeläge utmed Pumpgatan

Lindholmen får ett nytt färjeläge vid Keillers kaj, utmed Pumpgatan. Ambitionen är att färjetrafiken över älven ska fortsätta att öka och det nya färjeläget blir ett bra komplement som förbättrar möjligheten att ta sig till Lindholmens östra delar. Trafiknämnden har beslutat att finansiera den nya älvskytteln under förutsättningen att Västtrafik erbjuder gratis resor mellan Pumpgatan och Stenpiren i sju år framåt.

– Projekteringen är genomförd, entreprenaden är upphandlad och trafikkontoret bedömer att färjeläget vid Pumpgatan kan vara på plats till sommaren 2022. Förutsatt att vi får våra avtal med Västtrafik på plats så kan vi erbjuda avgiftsfri färjetrafik mellan Stenpiren och Pumpgatan från år 2022 till 2029, säger Gunnar Palm projektledare på trafikkontoret.

När det nya färjeläget vid Keillers kaj står färdigt kommer färjan att närma sig Lindholmen med utsikt över SVT-huset och Geely.

4. Spårväg som binder samman Lindholmen med Frihamnen

För första gången sedan 1950-talet kommer även Hisingens spårväg att
byggas ut. 2019 påbörjades förberedelserna för att dra spårväg mellan
Frihamnen och Lindholmen och projektet väntas vara klart för trafikering 2025. Så småningom kommer spårvägen fortsätta under älven genom
Lindholmsförbindelsen.

Visionsbild över Lindholmen där området har fått en spårväg från Frihamnen.

Genom de nya förbindelserna skapas förutsättningar för nya resvanor och inte minst ett sätt för stadsdelar och människor att föras samman. Vi ser fram emot både nya och gamla besökare som smidigt reser till och från Lindholmen – för att bo, arbeta, promenera längst vattnet eller varför inte för en mysig fikastund?

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska