Post Thumbnail

Lindholmshamnen får sin första park

June 11, 2019

I augusti får Lindholmshamnen sin första park! Parken, som kommer att ligga i kvarteret Dockan, kommer att ha sittplatser, grönska, solstolar, sandlåda och ytor för lek och spring. Det är konsortiet för Lindholmshamnen som står bakom parken och arbetet med att bygga den påbörjas inom kort. Parken är till för alla: boende, arbetande och besökare på Lindholmen, liksom barnen på förskolan i kvarteret Dockan som ligger bredvid. I mitten av augusti är parken färdig och den kommer finnas kvar tills platsen behövs för den fortsatta utvecklingen av projektet Pumpgatan.

I bilden ovan kan du se var parken kommer att byggas. Som vi ser fram emot det!

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska