Post Thumbnail

Byggstarten av bryggdäck, restaurang och torgyta skjuts fram

april 15, 2021

Våren 2021 skulle arbetet med ett större bryggdäck i Lindholmshamnen ha påbörjats. En restaurang planeras att byggas på delar av bryggdäcket och bredvid bryggdäcket kommer en torgyta att ta form. Byggnationen är komplex och kräver nya utredningar, något som gör att färdigställandet blir försenat.

Att bygga i vatten är komplicerat och konstruktionen som bryggdäcket kräver har visat sig vara mer avancerad än vad man trodde från början. En avancerad konstruktion är nödvändig för att åstadkomma en robust anläggning som kan stå emot vind och vatten under kommande decennier.

Viktigt att ta ekonomiskt ansvar

Nu behöver det göras ett omtag, för att se vilka justeringar som kan göras i konstruktionen utan att göra för stora avkall på platsens kvalitéer, som till exempel hur många trappsteg det finns ner mot vattnet, hur nära det går att komma vattnet eller hur mycket grönska det går att ha på bryggdäcket.

– Det ligger i allas intresse att ta ett ekonomiskt ansvar, säger Evelina Johansson, projektledare på Älvstranden Utveckling. Just nu visar kalkylen en för stor skillnad mot den ursprungliga budgeten och vi behöver hushålla med tillgångarna. Därför gör vi nu det här omtaget. Besparingsåtgärder ska göras med eftertanke och vi ska inte ta bort saker bara för att det är enkelt, då kan viktiga kvalitéer förloras. Vi ska se till vi får ut så mycket nytta som möjligt per investerad krona för kommunen och dess invånare.

Förseningen innebär tid för återhämtning

För att bygga i vatten krävs tillstånd från Länsstyrelsen, och eftersom det befintliga tillståndet snart löper ut behöver fastighetskontoret söka nytt tillstånd utifrån de nya förutsättningarna. Att få ett nytt tillstånd kan ta upp till ett år, något som bidrar till att byggnationen, som trafikkontoret ansvarar för, drar ut på tiden. Tanken var att bryggdäck, restaurang, torgyta och närliggande gator skulle färdigställas i samma etapp. Nu kommer några av gatorna att bli färdiga tidigare än tänkt, medan övriga delar står färdiga först 2024.

Min absoluta övertygelse är att det här blir en härlig plats där vi kommer möta vattnet och det måste vi fortsätta ha som vår målbild.

Evelina Johansson, projektledare Älvstranden Utveckling

– Det blir en fördröjning innan alla ytor är färdiga, vilket såklart är tråkigt, säger Evelina Johansson. Samtidigt ger förseningen restaurangerna en chans att återhämta sig från pandemin, det blir ett slags andningshål, eftersom bygget tyvärr kommer att störa verksamheterna i Lindholmshamnen när det drar igång. Vi beklagar förseningen och tycker det är jättetråkigt. Min absoluta övertygelse är att det här blir en härlig plats där vi kommer möta vattnet och det måste vi fortsätta ha som vår målbild.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska