Post Thumbnail

Högtidlig stämning när Lindholmshamnens nya konstgestaltning invigdes

november 12, 2021

Redan 2017 startade planeringen av Lindholmshamnens nya konstgestaltning. Efter en omfattande urvalsprocess stod det klart att konstnären Vanna Bowles tilldelats uppdraget och idag, fyra år senare, står två av tre konstverk i form av permanenta skulpturer på plats. Igår invigdes “Orädd resa” i stråket som löper genom Lindholmshamnen.

Från start var det oklart vilken typ av gestaltning som skulle skapas och inte minst vem som skulle få det ärofyllda uppdraget. Evelina Johansson, projektledare Älvstranden Utveckling förklarar hur urvalsprocessen såg ut och om valet att ta med en grupp gymnasieungdomar i projektgruppen:

– Vi var en stor grupp bestående av representanter från kommunens förvaltningar, byggherrar och flera sakkunniga inom konst. När vi fattar beslut och utvecklar Älvstaden ska vi ta hänsyn till ett barn- och ungdomsperspektiv. Därför involverade vi ungdomar från Lindholmens Tekniska Gymnasium och gav dem en röst som vägde lika tungt som alla andras. Det var en lärorik process för alla som var med, säger Evelina Johansson.

Evelina Johansson, projektledare Älvstranden Utveckling, berättade om satsningen på konst i Lindholmshamnen. Här vid det andra verket av tre, som sedan en vecka förgyller Lindholmshamnen.

Vanna Bowles fick uppdraget

Efter den omfattande urvalsprocessen stod det klart – Vanna Bowles fick uppdraget att aktivera huvudgångstråket i bostadsområdet som sträcker sig från kvarteret Dockan i öst till parkstråket i väst.

– Jag ville göra något som väcker undran, som inbjuder till beröring och där människor kan känna igen sig, både fysiskt och mentalt, säger konstnären Vanna Bowles.

Konstnären Vanna Bowles delade med sig av idén bakom arbetet med konstgestaltningen. På bild syns även Sarah Hansson, Göteborg Konst.

Konstgestaltningen består av tre verk och heter “Orädd resa”. Första delen är en murad valvport i tegelsten där insidan av valvet är klädd med kakelplattor med tecknade motiv och mönster. En andra del består av en grönpatinerad bronsskulptur som föreställer en person helt täckt i murgröna. Den tredje delen är ett murfragment, som en tegelruin, med en nisch där det står en liten byst i brons föreställande en barnkropp med ett sparvhuvud. Den kommer på plats när hela området är färdigbyggt 2024.

Det tredje och sista konstverket i gestaltningen ”Orädd resa” finns än så länge bara som modell. Det kommer på plats 2024 när området är färdigbyggt.

Enprocentsregeln

Under torsdagens invigning fanns Sarah Hansson, processledare på Göteborg Konst, på plats och pratade om hur Göteborgs Stad arbetar med konst i offentliga rum. Hon förklarade även vad den så kallade enprocentsregeln innebär:

– Enprocentregeln innebär att förvaltningar och helägda bolag inom Göteborgs Stad ska avsätta en procent av den totala byggkostnaden för konstgestaltning om de bygger nytt, bygger om eller bygger till. Kulturnämnden har i uppdrag att processleda konstprojekten. Syftet med enprocentsregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme för konsten i planeringen och byggandet av offentliga miljöer – ett verktyg för hela staden som får byggsektorn och kultursektorn att mötas. I och med regeln skapas konstpolitiska värden i form av arbetstillfällen för konstnärer och vinst för kulturpolitiken, då konsten tillgängliggörs för en bred allmänhet i vardagen.

Konstverken berör

Att de offentliga skulpturerna berör råder det ingen tvekan om. Sarah Hansson från Göteborg Konst berättar att Vanna Bowles nyligen berättat för henne om hur en av de boende i Lindholmshamnen kontaktat Vanna via Instagram och där delat bilder föreställande skulpturerna i olika ljus – soluppgång, eftermiddag och solnedgång.

Evelina Johansson från Älvstranden vittnar även hon om engagemanget kring skulpturerna. Hon menar att ett av målen med konstgestaltningen var att människor ska beröras vilket hon upplever att de gör – människor stannar upp, ler och går fram för att betrakta konstverken.

– Visionen från detaljplanen var att skapa ett upplevelserikt gångstråk där trafiken sker på de gåendes villkor. Där det finns något som väcker uppmärksamhet, nyfikenhet och får människor att stanna upp. Vannas konstverk spelar en avgörande roll i strävan att förverkliga den visionen, avslutar Evelina Johansson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Invigningen fortsatte inomhus, i HSB:s cykellounge. På plats fanns konstnären Sinisha Bozunovic som berättade om tanken bakom den cykelinspirerade väggmålningen.
Smakrikt, färgglatt och nygräddat! Den lokala restaurangen Dirty Dough stod bakom pizzan som väntade på deltagarna.
Kvällen avslutades med kaffe och choklad från Lindholmshamnens italienska kaffebar Caffé La Torre.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska