Post Thumbnail

Lindholmshamnen får sin första park

juni 11, 2019

I augusti får Lindholmshamnen sin första park! Parken, som kommer att ligga i kvarteret Dockan, kommer att ha sittplatser, grönska, solstolar, sandlåda och ytor för lek och spring. Det är konsortiet för Lindholmshamnen som står bakom parken och arbetet med att bygga den påbörjas inom kort. Parken är till för alla: boende, arbetande och besökare på Lindholmen, liksom barnen på förskolan i kvarteret Dockan som ligger bredvid. I mitten av augusti är parken färdig och den kommer finnas kvar tills platsen behövs för den fortsatta utvecklingen av projektet Pumpgatan.

I bilden ovan kan du se var parken kommer att byggas. Som vi ser fram emot det!

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska