Post Thumbnail

Offentlig konst: Konstnär utvald

juni 12, 2018

Det står nu klart vilken konstnär som ska skapa de konstverk som ska smycka den offentliga miljön i Lindholmshamnen. Efter en flera månader lång process föll valet på Oslo-baserade Vanna Bowles. 

Hej Evelina Johansson, processledare på Älvstranden Utveckling! Du har varit med och valt ut den konstnär som ska skapa konst till Lindholmshamnen. Kan du berätta mer?
– Vanna Bowles är den konstnär som valts ut och hennes skissförslag med arbetsnamnet “Orädd resa” kontrasterar väl mot området i uttryck och materialitet. Verken fungerar stråkförstärkande och möter människor i olika åldrar genom sin variationsrikedom i skala, tematik och material. Gestaltningen förhåller sig till att upplevas på distans och i direkt närhet genom variation i storlek och hög detaljrikedom. Verket fungerar både rent fysiskt som skulpturala element och som rumsligheter att kliva in genom konkret och i de bildvärldar som finns med som inslag i skulpturerna. Som helhet ses “Orädd resa” skapa rytm, narrativ och öppna upp för ett brett spektrum av människor och tolkningsmöjligheter, säger Evelina Johansson.

Det blir tre konstverk totalt: en tre meter hög båge gjord i ljus tegel, en tegelmur med en fågelunge i brons, och slutligen en bronsskulptur som föreställer en murgröneklädd person.

Vanna Bowles bor och arbetar i Oslo. Hon är utbildad vid Statens Kunstakademi i Oslo och Universität der Künste i Berlin. Hennes konst har flitigt visats på flera svenska, norska och europeiska gallerier.

Enligt den nuvarande planeringen kommer de tre olika konstverken att placeras ut i kvarteren närmast vattnet och hotellet. Under 2019 kommer produktionen av konstverken att pågå och monteras sedan upp i samband med färdigställandet av gatorna i slutet av Lindholmshamnens utbyggnad.

Bilder
Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska