Post Thumbnail

Offentlig konst: Konstnär utvald

juni 12, 2018

Det står nu klart vilken konstnär som ska skapa de konstverk som ska smycka den offentliga miljön i Lindholmshamnen. Efter en flera månader lång process föll valet på Oslo-baserade Vanna Bowles. 

Hej Evelina Johansson, processledare på Älvstranden Utveckling! Du har varit med och valt ut den konstnär som ska skapa konst till Lindholmshamnen. Kan du berätta mer?
– Vanna Bowles är den konstnär som valts ut och hennes skissförslag med arbetsnamnet “Orädd resa” kontrasterar väl mot området i uttryck och materialitet. Verken fungerar stråkförstärkande och möter människor i olika åldrar genom sin variationsrikedom i skala, tematik och material. Gestaltningen förhåller sig till att upplevas på distans och i direkt närhet genom variation i storlek och hög detaljrikedom. Verket fungerar både rent fysiskt som skulpturala element och som rumsligheter att kliva in genom konkret och i de bildvärldar som finns med som inslag i skulpturerna. Som helhet ses “Orädd resa” skapa rytm, narrativ och öppna upp för ett brett spektrum av människor och tolkningsmöjligheter, säger Evelina Johansson.

Det blir tre konstverk totalt: en tre meter hög båge gjord i ljus tegel, en tegelmur med en fågelunge i brons, och slutligen en bronsskulptur som föreställer en murgröneklädd person.

Vanna Bowles bor och arbetar i Oslo. Hon är utbildad vid Statens Kunstakademi i Oslo och Universität der Künste i Berlin. Hennes konst har flitigt visats på flera svenska, norska och europeiska gallerier.

Enligt den nuvarande planeringen kommer de tre olika konstverken att placeras ut i kvarteren närmast vattnet och hotellet. Under 2019 kommer produktionen av konstverken att pågå och monteras sedan upp i samband med färdigställandet av gatorna i slutet av Lindholmshamnens utbyggnad.

Bilder

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska