Post Thumbnail

Trädflytt på Götaverksgatan

oktober 11, 2022

I närtid planeras en trädflytt på Götaverksgatan i Lindholmshamnen. För att ta reda på hur en trädflytt går till samt varför träden behöver flyttas har vi samtalat med Hans Lindqvist, Planeringsledare Träd, Park- och naturförvaltningen.

De två träden som berörs står idag redan placerade på Götaverksgatan. Dock på en plats där en vägkorsning framöver kommer behöva ta plats – därför flyttas träden till sin nya plats på Götaverksgatan där de kan fortsätta frodas och skapa positiv påverkan på dess omgivning.

– En trädflytt-maskin kommer att hantera flytten av träden. För att skapa en kostnadseffektivitet ser vi till att samordna fler händelser av liknande karaktär i närliggande område när vi ändå har maskinen på plats, säger Hans Lindqvist, Planeringsledare Träd, Park- och naturförvaltningen.

Träden som kommer att flyttas på Götaverksgatan

Att ta tillvara på träd som inte längre kan stå kvar på sin ursprungsplats innebär både ekonomiska fördelar samt stora vinster för ekosystemet. På Götaverksgatan flyttas två träd av sorten Lind som är mellan 30-35 år gamla, och har ett stamomfång på cirka 120 centimeter.

– Att nyttja träd som redan växt till sig har sina många fördelar, både för miljön och ekonomin. Ju större trädkrona desto större upptag av luftföroreningar och koldioxid samt desto större utsläpp av syre – det vill säga en positiv påverkan på områdets ekosystemtjänster. Den ekonomiska vinst som detta innebär kan räknas mot kostnaden av ett inköp av ett träd i samma storlek, inklusive transport och poliseskort som trädet skulle kräva vid plantering, kontra en uppgrävning och kortare transport, säger Hans Lindqvist.

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska