Lindholmshamnen

Lindholmshamnen blir ett modernt, centralt och hållbart boende – granne med glittrande vatten och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur kompletteras med parker, service och kajliv på klassisk varvsmark. Lindholmshamnen blir Lindholmens gröna lunga, fylld av parker, mötesplatser och liv mellan husen.

 

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev

Du kan också följa oss på Facebook

Processen

Detaljplanen antogs av Byggnadsnämnden den 17 december 2013. Efter ett överprövande av planen vann den laga kraft i december 2014. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5210. Du hittar den här.

I slutet av 2018 flyttade de första boende in. Helt klart beräknas området vara 2024.

Göteborgs stad Älvstranden Riksbyggen HSB PEAB Skanska