Post Thumbnail
november 3, 2023

Skadad lind utmed Götaverksgatan räddas

I början av oktober flyttades flera lindar utmed Götaverksgatan för att förbättra korsningen som går genom gatan. En av lindarna hade sedan tidigare en skada efter att ha blivit påkörd. Trädet får nu en särskild behandling och förhoppningen är att skadan ska läka så att linden kan stå kvar på platsen och växa vidare.

I samband med trädflytten i oktober beskars rötterna på den skadade linden, vilket ska underlätta för trädet att ta upp näring från jorden och kunna läka. Skadan i barken kommer också att beskäras och därefter lindas stammen för att skydda den mot olika angrepp. Arbetet med att försöka rädda trädet utförs av en trädexpert från Göteborgs Stad i samarbete med en arborist, som är specialiserad på att vårda träd.

Den skadade delen kommer att få ett skydd som byts ut med jämna mellanrum, tills skadan förhoppningsvis har läkt.

Kostsamt att byta ut trädet

Alternativet att i stället byta ut det skadade trädet mot ett nytt är väldigt kostsamt, då det är svårt att få tag på ett träd i samma storlek som övriga träd i allén. Det är även både dyrt och tidsödande att hyra den särskilda maskin som ”skopar upp” träden ur marken, då många kommuner och företag står i kö för att hyra maskinen. Förhoppningen är att den skadade linden ska överleva, vilket kommer visa sig om ungefär ett år då trädet förväntas har fått en skyddande beläggning över skadan.

Post Thumbnail
oktober 23, 2023

Lindholmshamnens torg och bryggdäck tar form

Sedan augusti pågår arbetet med att ställa i ordning torg och bryggdäck i Lindholmshamnen. När arbetet är klart kommer torgytan vara ungefär dubbelt så djup som tidigare, medan bryggdäcket blir cirka 1 000 kvadratmeter stort.

Torg och bryggdäck väntas vara färdigt i juni 2024, därefter kan byggnationen av restaurang och kontor på bryggdäcket ta vid. Det är en av de sista delarna i projektet innan området är helt färdigt.

Så fortskrider arbetet med torg och bryggdäck

Från augusti till början av oktober har torget sanerats och stora mängder massor har schaktats bort. Ytan har i stället fyllts med lättfyllnadsmaterial, som används för att undvika sättningar i marken.

Under perioden oktober till slutet av december pågår pålningsarbete mellan 7.00-18.00 på vardagar. Det är cirka 130 pålar med en längd på 30-56 meter som kommer att borras ner i leran. Pålningen kommer medföra buller, vibrationer och kan även skvätta, och av dessa anledningar kräver arbetet särskilda säkerhetsavstånd. De som jobbar i projektet försöker prioritera så god framkomlighet som möjligt över torget, under vissa perioder kommer dock delar av ytan behöva vara helt avstängd.

Pålarna som borras ner i leran är upp till 56 meter långa

Gröna inslag gör torget komplett

Efter årsskiftet kommer byggnationen av bryggdäcket att påbörjas. Därefter väntar markbeläggning av torget och av tvärgatan som ligger söder om HSB:s hus, framför Benne Pastabar.

Det sista som görs är planteringarna på torgytan. Planteringsarbeten är säsongsberoende och träden mår bäst av att planteras innan det blir för varmt och torrt i april/maj, eller i och med trädens förberedelse inför vintervilan i november/december. Målet är att torgytan ska vara tillgänglig för plantering under våren 2024, om inte det är möjligt kommer arbetet att utföras under tidig vinter.

Post Thumbnail
augusti 29, 2023

Informationsmöte om Lindholmshamnen

Det råder full aktivitet i Lindholmshamnen där området närmast vattnet har förvandlats till en byggarbetsplats med grävskopor och grushögar. Belöningen som väntar kommer vara värd allt byggstök när den nya torgytan och bryggdäcket är på plats sommaren 2024.

Men vad händer egentligen nu och på sikt? Du som bor eller verkar i området är välkommen på ett informationsmöte om det pågående arbetet, där vi berättar mer om planerna för området. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor.

  • Tid: Onsdag 13 september kl. 17.30-19.00. 
  • Plats: Älvrummet, Lindholmspiren 3-5.

Anmäl dig senast 10 september

För att kunna beställa förtäring vill vi att du anmäler dig. Senast den 10 september behöver vi din anmälan. Varmt välkommen!

Läs mer och anmäl dig till informationsmötet

Post Thumbnail
juni 29, 2023

Byggstart för torg och bryggdäck i Lindholmshamnen

I mitten av augusti startar byggnationen av torg och bryggdäck i Lindholmshamnen. Därefter följer arbetet med restaurang och kontorsverksamhet på bryggdäcket.

Äntligen är väntan över! Efter sommaren kör arbetet med byggnationen av torgytan och bryggdäcket i Lindholmshamnen igång. Arbetet beräknas pågå till slutet av juni 2024 och kommer innebära en del byggstök i området. Som belöning får vi en härlig torgyta och ett bryggdäck som tar oss ännu närmre vattnet. När arbetet med torgyta och bryggdäck är färdigt kommer byggnationen av restaurang och kontorsyta på bryggdäcket att ta vid – ett stort kliv mot målet och ett helt färdigbyggt Lindholmshamnen. De verksamheter som finns i Lindholmshamnen kommer kunna hålla öppet som vanligt under byggnationstiden.

Informationsmöte i september

I mitten av september kommer det att hållas ett informationsmöte för alla som bor och verkar i Lindholmshamnen. Mer information kommer i slutet av augusti, så håll utkik på Lindholmshamnens Facebook- och webbsida.

Illustration: Norconsult

Post Thumbnail
november 2, 2021

Välkommen på invigning av Lindholmshamnens nya konstgestaltning!

Torsdag 11 november kl. 17.30 inviger vi Lindholmshamnens nya konstgestaltning. På plats finns konstnären Vanna Bowles, Göteborg Konst och Älvstranden Utveckling, som ingår i konsortiet som utvecklar Lindholmshamnen.

OBS! Anmäl dig till eventet via länken nedan.

Program

Kl. 17.30 Invigning av konstgestaltningen ”Orädd resa”. Plats: Portalen

Evelina Johansson från Älvstranden Utveckling berättar om satsningen på konst i Lindholmshamnen. Sarah Hansson från Göteborg Konst förklarar hur Göteborgs Stad arbetar med konst i offentliga rum och konstnären Vanna Bowles delar med sig av arbetet med konstgestaltningen. Vi bekantar oss med två av tre konstverk som nu har kommit på plats.

Kl. 18.00 Vad händer i Lindholmshamnen? Plats: HSB:s samlingslokal, Lindholmshamnen 14 (ingång via innegården)

Evelina Johansson, projektledare på Älvstranden Utveckling, berättar om vad som händer i Lindholmshamnen nu och på sikt. Du som deltar har möjlighet att ställa frågor. Vanna Bowles, konstnär, finns också på plats och svarar på frågor om konstgestaltningen ”Orädd Resa”. Konsortiet för Lindholmshamnen bjuder på enklare förtäring från våra lokala aktörer i Lindholmshamnen: Dirty Dough och Caffé La Torre.

Anmäl dig senast 8 november!

För att kunna beställa förtäring vill vi att du anmäler dig.

Jag vill anmäla mig!

Frågor?

Hör av dig till evelina.johansson@alvstranden.goteborg.se

Varmt välkommen!

ENG

On Thursday November 11 at 17.30 we inaugurate the art design of Lindholmshamnen! On site are the artist Vanna Bowles, Göteborg Konst and the consortium that develops Lindholmshamnen. Please note that all information will be in Swedish. Thanks for signing up at if you plan to participate. Welcome!

Yes please. I want to sign up for the event!

Post Thumbnail
oktober 21, 2021

Byggstart för Maskinparken

I slutet av oktober börjar park- och naturförvaltningen bygga Maskinparken. Det blir en rund park med öppen grönyta omgiven av träd, kullar med ängsblommor, en pergola och olika typer av sittplatser.

Innan byggnationen av parken börjar hägnas området in framför Götaverkens gamla maskinhall M1.

– Det första som sker är markarbeten. Vi behöver ta bort massor från den gamla varvsindustrin som funnits på platsen, säger projektledare Penelope Nikolopoulos, park- och naturförvaltningen. 

Under början av 2022 läggs nya massor på för grundläggning och för planteringar. De första träden planteras tidigt under våren och efter det planteras växter. 

– Det blir ett fyrtiotal stora träd. Vi har flera olika sorter för att skapa variation i färg, form och struktur, till exempel himalayabjörk, ginkgo, japansk lärk, tulpanträd, humlebok, svarttall och hängande silverpäron, berättar Penelope.

Färdig sommaren 2022
Mellan träden anläggs grästäckta kullar med inslag av ängsblommor och lökväxter. I den stora nedsänkta ytan i mitten av parken planteras växter som tål såväl mycket vatten som uttorkning. Anledningen är att parken ska kunna ta om hand stora mängder regnvatten.

Sist kommer olika typer av sittplatser, belysning samt en pergola på plats och grusgången omkring den nedsänkta gröna ytan anläggs.

Till sommaren 2022 ska Maskinparken vara färdig och välkomna besökare för att strosa, leka, vila, kanske äta sin lunch eller bara vara och njuta av grönskan.

En pergola kommer att rama in Maskinparken och skapa möjligheter för mer grönska.
Post Thumbnail
juni 17, 2021

Lindholmshamnens utveckling nu och i framtiden

Utvecklingen av Lindholmshamnen fortsätter. Nu är fem kvarter inflyttade och under våren 2021 togs de första spadtagen i områdets sista kvarter. Samtidigt kompletteras Lindholmshamnen med nya parker, konstverk, verksamheter, gator och allmänna platser.

Följ Lindholmshamnens fortsatta utveckling och håll dig uppdaterad på vad som händer via den nya sidan på lindholmshamnen.se, som innehåller en karta med tidplan och kort information om respektive delprojekt. Informationen uppdateras löpande.

Post Thumbnail
april 15, 2021

Byggstarten av bryggdäck, restaurang och torgyta skjuts fram

Våren 2021 skulle arbetet med ett större bryggdäck i Lindholmshamnen ha påbörjats. En restaurang planeras att byggas på delar av bryggdäcket och bredvid bryggdäcket kommer en torgyta att ta form. Byggnationen är komplex och kräver nya utredningar, något som gör att färdigställandet blir försenat.

Att bygga i vatten är komplicerat och konstruktionen som bryggdäcket kräver har visat sig vara mer avancerad än vad man trodde från början. En avancerad konstruktion är nödvändig för att åstadkomma en robust anläggning som kan stå emot vind och vatten under kommande decennier.

Viktigt att ta ekonomiskt ansvar

Nu behöver det göras ett omtag, för att se vilka justeringar som kan göras i konstruktionen utan att göra för stora avkall på platsens kvalitéer, som till exempel hur många trappsteg det finns ner mot vattnet, hur nära det går att komma vattnet eller hur mycket grönska det går att ha på bryggdäcket.

– Det ligger i allas intresse att ta ett ekonomiskt ansvar, säger Evelina Johansson, projektledare på Älvstranden Utveckling. Just nu visar kalkylen en för stor skillnad mot den ursprungliga budgeten och vi behöver hushålla med tillgångarna. Därför gör vi nu det här omtaget. Besparingsåtgärder ska göras med eftertanke och vi ska inte ta bort saker bara för att det är enkelt, då kan viktiga kvalitéer förloras. Vi ska se till vi får ut så mycket nytta som möjligt per investerad krona för kommunen och dess invånare.

Förseningen innebär tid för återhämtning

För att bygga i vatten krävs tillstånd från Länsstyrelsen, och eftersom det befintliga tillståndet snart löper ut behöver fastighetskontoret söka nytt tillstånd utifrån de nya förutsättningarna. Att få ett nytt tillstånd kan ta upp till ett år, något som bidrar till att byggnationen, som trafikkontoret ansvarar för, drar ut på tiden. Tanken var att bryggdäck, restaurang, torgyta och närliggande gator skulle färdigställas i samma etapp. Nu kommer några av gatorna att bli färdiga tidigare än tänkt, medan övriga delar står färdiga först 2024.

Min absoluta övertygelse är att det här blir en härlig plats där vi kommer möta vattnet och det måste vi fortsätta ha som vår målbild.

Evelina Johansson, projektledare Älvstranden Utveckling

– Det blir en fördröjning innan alla ytor är färdiga, vilket såklart är tråkigt, säger Evelina Johansson. Samtidigt ger förseningen restaurangerna en chans att återhämta sig från pandemin, det blir ett slags andningshål, eftersom bygget tyvärr kommer att störa verksamheterna i Lindholmshamnen när det drar igång. Vi beklagar förseningen och tycker det är jättetråkigt. Min absoluta övertygelse är att det här blir en härlig plats där vi kommer möta vattnet och det måste vi fortsätta ha som vår målbild.

Post Thumbnail
mars 23, 2021

Lindholmshamnen får sitt första konstverk

Den 6 april startar uppbyggnaden av det första av tre konstverk i Lindholmshamnen. Konstverket, som är framtaget av Vanna Bowles, är en valvport som kommer att muras enligt tusenårig gammal hantverkskonst.

Totalt kommer Lindholmshamnen få tre konstverk som färdigställs allteftersom gatorna i området blir klara. De tre verken ska vara placerade så att när man går från det första ser man strax det andra, och när man når det andra, skymtar man det tredje. De förstärker på så vis ”färden” genom stråket.

Konstverken berikar gatorna

Gatorna i Lindholmshamnen ska vara upplevelserika gator där trafiken sker på gångtrafikanternas villkor. Därför är planteringar och konstverk en viktig del i att berika gatorna. Valen av färger och former på konstverken har inspirerats av fasaderna runt gångstråket för att passa in i miljön.

– Vid utveckling av området är det en självklarhet att konst ska vara en del av stadsutvecklingen, säger Evelina Johansson, projektledare. Konsten har varit med tidigt så att det har funnits möjlighet att påverka utformningen av gatan.

Ska väcka nyfikenhet och engagemang

Det första konstverket som nu kommer på plats är skapat med inspiration från arkeologiska utgrävningar och ruinplatser. Det har formen av ett valv med insidan täck av specialgjorda kakelplattor med teckningar på. På marken under valvet formas ett mönster i smågatsten i olika färger och storlekar. Att få konstverket på plats är en långsam process och det kommer att växa fram successivt under några veckor.

– I mitt arbete med verken har jag lagt vikt på att de ska kunna tala till människor i alla åldrar, i synnerhet till barn och unga, säger Vanna Bowles, konstnär. Jag önskar göra något som väcker undran, som inbjuder till beröring och där människor kan känna igen sig, både fysiskt och mentalt. Jag vill skapa verk som är formstarka och uttrycksfulla på avstånd, samtidigt som de ska kunna upplevas på nära håll, med detaljer som väcker nyfikenhet och engagemang.

Lindholmshamnens första konstverk kommer att placeras mellan husen och består av en flera meter hög valvport.
Lindholmshamnens första konstverk kommer att placeras mellan husen och består av en flera meter hög valvport.
Post Thumbnail
mars 3, 2021

Bygginfo: Störning i trafiken vid Anders Carlssons gata

Under vecka 10 kommer Trafikkontoret att påbörja arbetet med Anders Carlssons gata inför kommande arbete med att bygga en park utanför fastigheten M1:an. Gatuarbetet kommer att ske vid korsningen Anders Carlssons gata, Götaverksgatan och Theres Svenssons gata.

Gatan kommer inte stängas av så du kan ta dig fram som vanligt men vi önskar att du tar andra vägar in till gatan med din bil för att inte störa arbetet alltför mycket. På kartbilden kan du se vilka andra vägar du kan ta för att enkelt komma fram till ditt slutmål på Anders Carlssons gata. Elbussen kommer också att gå som vanligt.

Arbetet beräknas att ta cirka tre veckor.

Under mars pågår vägarbete i Lindholmshamnen. Välj gärna någon av de prickade vägarna om du kör i bil i området och vill ta dig till Anders Carlssons gata!

Visionen för Lindholmshamnen
Lindholmshamnen är Lindholmens gröna lunga. Många människor har valt att flytta hit för att de uppskattar den internationella atmosfären och för att livet här är så bekvämt och enkelt. Hit söker sig de som arbetar för att få en stunds skön avkoppling i parken eller på bryggorna vid vattnet.

Göteborgs stad Älvstranden Utveckling AB Riksbyggen HSB PEAB Skanska